Trwa ładowanie...
d48u525
d48u525
espi

SECO/WARWICK S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadz ...

SECO/WARWICK S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A. (15/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d48u525

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SECO/WARWICK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SECO/WARWICK S.A.(?Spółka?) informuje, iż otrzymał od Spółki Spruce Holding LLC z siedzibą w Wilmington (?Spruce Holding LLC?), oraz od PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (?PKO BP Bankowy OFE?), reprezentowany przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienia o zmianie liczby głosów oraz procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, odpowiednio dla: 1) Spruce Holding LLC Zmiana udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu nastąpiła w wyniku sprzedaży przez Spruce Holding LLC 295.957 akcji spółki w dniu 13 lutego 2015 roku. Przed dokonaną transakcją stan posiadania Spruce Holding LLC wynosił: Liczba akcji posiadanych 1,419,294 Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 13.22% Liczba głosów z tych akcji 1,419,294 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 13.22% Po dokonanej transakcji stan posiadania Spruce Holding LLC wynosi: Liczba akcji posiadanych 1,123,337 Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 10.46% Liczba
głosów z tych akcji 1,123,337 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 10.46% Na dzień publikacji niniejszego raportu brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Na dzień publikacji niniejszego raportu brak jest osób trzecich, z którymi akcjonariusz zawarł umowy, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji. 2) PKO BP Bankowy OFE Zmiana udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu nastąpiła w wyniku sprzedaży przez PKO BP Bankowy OFE 294.449 akcji spółki w dniu 13 lutego 2015 roku. Przed dokonaną transakcją stan posiadania PKO BP Bankowy OFE wynosił: Liczba akcji posiadanych 822.022 Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 7,6554% Liczba głosów z tych akcji 822.022 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 7,6554% Po dokonanej transakcji stan posiadania PKO BP Bankowy OFE wynosi: Liczba akcji posiadanych 527.573 Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 4,9132% Liczba głosów z
tych akcji 527.573 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 4,9132% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200 Świebodzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sobieskiego 8
(ulica) (numer)
(0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555
(telefon) (fax)
info@secowarwick.com.pl www.secowarwick.com.pl
(e-mail) (www)
PL9270100756 970011679
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48u525

Podziel się opinią

Share
d48u525
d48u525