Trwa ładowanie...
di5ncvr
di5ncvr
espi

SECO/WARWICK S.A. - Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu roczneg...

SECO/WARWICK S.A. - Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 r. (11/2014)
Share
di5ncvr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-25
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, że jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2013, których termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 01/2014 z dnia 14 stycznia 2014r. na dzień 30.04.2014 roku zostanie opublikowany w dniu 29.04.2014 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200 Świebodzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sobieskiego 8
(ulica) (numer)
(0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555
(telefon) (fax)
info@secowarwick.com.pl www.secowarwick.com.pl
(e-mail) (www)
PL9270100756 970011679
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

di5ncvr

Podziel się opinią

Share
di5ncvr
di5ncvr