Trwa ładowanie...
d27ic6z
espi

SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Informacja ws. publikacji w...

SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Informacja ws. publikacji w "Pulsie Biznesu" (24/2013)
Share
d27ic6z

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | WIADOMOŚĆ | | |
| | | | |
| | W związku z opublikowaniem w dniu 25 lipca 2013r. w dzienniku „Puls Biznesu” artykułu red. Jagody Fryc „Fundusz niezgody dzieli Secus i GO TFI” GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, co następuje.Informacja podana w artykule: „Secus dąży do utrzymania kontroli nad jedną ze spółek z portfela i ma apetyt na opłatę za zarządzanie sięgającą 4 proc. rocznie, a GO TFI mogłoby firmę potencjalnie przenieść z dyskontem do swoich funduszy i przy okazji zgarnąć prowizję likwidacyjną wartości 750 tys. zł.” jest nieprawdziwa w zakresie tego, iż GO TFI zamierza przenieść aktywa do funduszy zarządzanych przez Towarzystwa oraz w zakresie wskazania „prowizji likwidacyjnej w wysokości 750 tys. zł”, jaką miałoby otrzymać Towarzystwo w związku z likwidacją Secus 1 FIZ.Informacja w zakresie wskazania w artykule wysokości „prowizji likwidacyjnej” w wysokości 750 tys. zł jest również nieprawdziwa w tym zakresie, iż nie jest podane wyliczenie ani podstawa prawna tej kwoty, co może sugerować, iż wynagrodzenie
likwidacyjne, które uzyska GO TFI SA jako likwidator Funduszu jest jedyną główną przesłanką do przeprowadzenia likwidacji.W okresie likwidacji całkowite stałe koszty ponoszone przez uczestników Funduszu wynoszą ok. 3% w skali roku, gdy tymczasem w okresie obowiązywania umowy o zarządzaniem Funduszem przez Secus Asset Management SA maksymalne stałe koszty wynoszą około 7% (4% opłata za zarządzanie, do 3% pozostałe koszty). Zgodnie z art. 34 statutu Funduszu limitowane stałe koszty w okresie likwidacji obejmują: koszty depozytariusza, likwidatora, księgowości, audytu, obowiązkowych ogłoszeń, wykupu i nie mogą przekroczyć 3% średniorocznej wartości aktywów Funduszu.Można zatem wyliczyć, że całkowite możliwe do pobrania stałe koszty w okresie likwidacji wyskalowane czasowo na pół roku mogą wynieść łącznie około 300 tysięcy złotych przy założeniu wartości aktywów netto funduszu w wysokości z 28.06.2013, przy czym w tych kosztach mieszczą się również koszty depozytariusza, publikacji, audytu i inne koszty związane
z likwidacją.Nie znajduje także uzasadnienia w faktach sugestia autorki artykułu, że Towarzystwo miałoby uzyskać prowizję 3% od zbycia akcji Sento SA wycenianych na 13-15 mln złotych, gdyż Towarzystwo, jako likwidator nie posiada żadnego tytułu do pobierania prowizji od zbywanych aktywów, a ponadto wycena akcji Sento SA w portfelu funduszu za pierwszy kwartał 2013 wyniosła 6,95 mln złotych. Sprzedaż za kwotę 13-15 milionów byłaby wedlug Towarzystwa dużym sukcesem i jeśli autorka artykułu ma na myśli takie właśnie dyskonto, przy sprzedaży aktywów, to Towarzystwo uważa, że Uczestnicy byliby zadowoleni z jego wysokości.W związku z powyższym Towarzystwo wystąpi o sprostowanie informacji podanych wPulsie Businesu.W zakresie informacji, że Towarzystwo zamierza przenieść aktywa SECUS I FIZ z dyskontem do innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, Towarzystwo informuje, iż jest to sugestia w żaden sposób nie konsultowana z Towarzystwem i według Towarzystwa nie ma pokrycia w żadnych faktach, w tym nie bierze pod
uwagę, iż Towarzystwo wielokrotnie wyrażało wątpliwość co do jakości aktywów posiadanych przez SECUS I FIZ czego wyrazem jest informacja bieżąca z dnia 15.04.2013 roku.Zdaniem Towarzystwa sugestia ta ma na celu podważenie dobrego imienia Towarzystwa, i sugeruje działanie w złej wierze.W związku z powyższym Towarzystwo wystąpi o sprostowanie informacji podanych w Pulsie Businesu.Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż celem Towarzystwa jest działanie w interesie wszystkich Uczestników Funduszu Secus I FIZ, według swojej najlepszej wiedzy, niezależnie od tego jakie próby nacisku i za pomocą jakich środków przekazu będą na Towarzystwo wywierane. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 24 / 2013
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2013-07-26
Nazwa podmiotu: SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH
Temat raportu: Informacja ws. publikacji w "Pulsie Biznesu"
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Beata Kielan Prezes Zarządu
2013-07-26 Tomasz Kołodziejak Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d27ic6z

Podziel się opinią

Share
d27ic6z
d27ic6z