Trwa ładowanie...
dhz9czw
dhz9czw

Sejm/ Projekt ustawy o wsparciu sektora rybackiego - do II czytania

Sejmowa komisja rolnictwa skierowała w czwartek do drugiego czytania rządowy projekt ustawy o wsparciu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego. Projekt ma na celu uruchomienie programu operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dhz9czw

Przewodniczący komisji Krzysztof Jurgiel podkreślił, że do projektu ustawy nie zgłoszono większych uwag. Posłowie przyjęli kilka poprawek sygnalizowanych w czasie pierwszego czytania, m.in. modyfikujących zakaz korzystania ze wsparcia w przypadku wpisania armatora rybackiego do rejestru naruszeń - w oparciu o ustawę o rybołówstwie morskim, a także dotyczących ewentualnego zwrotu środków w przypadku uznania, że pobrano je nienależnie lub wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem.

Przygotowany przez resort rolnictwa projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego określa zadania organów odpowiadających za program operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. Program będzie wspierał m.in. przedsięwzięcia promujące rybołówstwo, hodowlę organizmów wodnych, obrót i przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury, wdrażanie Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz polityki morskiej.

Pomoc finansowa obejmować ma nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe elementy, dotychczas finansowane z innych źródeł niż Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.

Wsparciem finansowym mają być też objęte Lokalne Grupy Działania (LGD) w sektorze rybołówstwa. Będą one mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Drugie czytanie projektu najprawdopodobniej odbędzie się w Sejmie za dwa tygodnie.

dhz9czw

Podziel się opinią

Share
dhz9czw
dhz9czw