Trwa ładowanie...
d4fp8sg

Sejm uchwalił ustawę o Prokuratorii Generalnej

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zastąpi ona ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 r. Prokuratoria Generalna będzie zastępowała państwo polskie w postępowaniach przed m.in. sądami, trybunałami .

Share
d4fp8sg

Za uchwaleniem ustawy głosowało 240 posłów, przeciw było 168 parlamentarzystów, a 16 posłów się wstrzymało. Wcześniej Sejm - zgodnie z rekomendacją sejmowych komisji - nie zgodził się na odrzucenie projektu ustawy, o co wnioskował klub PO.

Sejm podczas czwartkowych głosowań wprowadził do ustawy cztery poprawki zarekomendowane przez sejmowe komisje: do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Jedna z nich dotyczy możliwości awansu i kształcenia młodych kadr prawniczych. W kolejnej poprawce jej autorzy zaproponowali, aby legitymacje służbowe radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa mogły być używane jako legitymacje służbowe radców Prokuratorii Generalnej przez okres ich ważności, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2017 roku. Dwie pozostałe poprawki przyjęte przez Sejm mają charakter redakcyjno-doprecyzowujący.

d4fp8sg

Zgodnie z nową ustawą, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, będzie zastępowała państwo polskie - w tym Skarb Państwa, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także określone w ustawie osoby prawne inne niż Skarb Państwa - w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria Generalna ma im też zapewnić dostęp do fachowej pomocy prawnej. Według rządu ograniczy ona koszty funkcjonowania tej instytucji i podniesie jakość ochrony prawnej.

Prokuratoria będzie opracowywała dla premiera stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem kilku artykułów, które mają wejść w życie 1 lipca 2017 roku.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

d4fp8sg

Podziel się opinią

Share
d4fp8sg
d4fp8sg