Trwa ładowanie...
d3lfene

Sejm znowelizował ustawę o własności lokali

Ułatwienie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi - taki ma być skutek nowelizacji ustawy o własności lokali, którą uchwalił w piątek Sejm. Regulacja przyznaje prawo głosu współwłaścicielom hal garażowych we wspólnocie na równi z właścicielami mieszkań.

Share
d3lfene

Za znowelizowaną ustawą, przygotowaną przez prezydium sejmowej komisji infrastruktury, głosowało 430 posłów, żaden nie był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Jacek Tomczak (PO), szef podkomisji nadzwyczajnej zajmującej się regulacją, mówił wcześniej, że jej rozwiązania "polegają na zrównaniu statusu właścicieli lokali oraz współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych, bo ci drudzy w obecnym stanie prawnym pozbawieni byli praw, które ustawa przyznaje właścicielom". Dodał, że zgodnie z nowelą współwłaściciele będą mogli brać udział w podejmowaniu uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe i będą mieli większy wpływ na politykę finansową wspólnoty.

Będą mieli prawo głosu nad uchwałami w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu wspólnoty, a więc będą mogli realizować swoje uprawnienia w zakresie kontroli zarządu. Nowe rozwiązanie zrówna właścicieli i współwłaścicieli nie tylko w prawach, ale też w obowiązkach - będą mieli obowiązek partycypacji w kosztach wspólnoty w zakresie wielkości udziału we współwłasności garażu i całej nieruchomości.

d3lfene

Nowela reguluje ponadto kwestie dotyczące współwłaścicieli hal w budynkach mieszkalnych, w których mieszczą się stanowiska garażowe. W obecnym stanie prawnym współwłaściciele garażu wielostanowiskowego są tzw. zbiorowym właścicielem, a w konsekwencji zbiorowym członkiem wspólnoty mieszkaniowej.

Chodzi o to, że deweloperzy wyodrębniają w nowo oddawanych budynkach garaże, jako samodzielne lokale, a następnie prawa własności do tych garaży przenoszą na nabywców tak, że przedmiotem sprzedaży jest udział w garażu. "Jeden garaż (lokal) może być więc współwłasnością nawet kilkuset współwłaścicieli" - podkreślano w uzasadnieniu regulacji.

Taki stan rzeczy często uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie wspólnot, bo zgodnie z Kodeksem cywilnym współwłaściciele garażu chcąc zająć stanowisko w sprawach będących przedmiotem głosowania wspólnoty, muszą jednomyślnie wybrać swojego pełnomocnika, co jest praktycznie niemożliwe, gdy współwłaściciele są liczni. Zatem ich udział we wspólnocie jako współwłaścicieli garażu jest wyłączony z możliwości uwzględnienia go w głosowaniu.

W sytuacji gdy garaż wielostanowiskowy ma udział w nieruchomości wspólnej oscylujący w granicach 30 proc. powoduje to, że przegłosowanie przez wspólnotę mieszkaniową jakiejkolwiek uchwały staje się często niemożliwe, bo do podjęcia uchwały wymagana jest większość głosów wszystkich właścicieli. Może to prowadzić do paraliżu decyzyjnego wspólnoty. Znowelizowana ustawa przyznaje prawo głosu współwłaścicielom hal garażowych we wspólnocie na równi z właścicielami mieszkań.

Regulacja trafi teraz do Senatu. Ma obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

d3lfene

Podziel się opinią

Share
d3lfene
d3lfene