Trwa ładowanie...
dkiuy9g
dkiuy9g
espi

SEKO S.A. - Złożenie wniosku do sądu (15/2014)

SEKO S.A. - Złożenie wniosku do sądu (15/2014)
Share
dkiuy9g

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SEKO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosku do sądu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) z siedzibą w Chojnicach informuje, iż w dniu 9 lipca 2014 r. powziął informację o wysłaniu w dniu 8 lipca 2014 r. do Sądu Rejonowego w Gdyni, Wydział I Cywilny przez pełnomocnika reprezentującego Emitenta oraz spółkę Złota Rybka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (podmiot dominujący wobec Emitenta) wniosku o zawezwanie przez Sąd Waldemara Wilandta, Dariusza Bobińskiego oraz Wilbo S.A. w upadłości układowej do próby ugodowej o solidarną zapłatę kwoty 10 000 000 zł (słownie: 10 milionów złotych) z tytułu kary umownej wraz z należnymi odsetkami na rzecz Emitenta oraz spółki Złota Rybka Sp. z o.o. Podstawą roszczenia jest niewywiązanie się wskazanych wyżej podmiotów z zapisów umowy inwestycyjnej oraz umowy współpracy, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2012. Przedmiotowy wniosek jest składany celem przerwania biegu terminu przedawnienia roszczenia Emitenta oraz spółki Złota Rybka Sp. z o.o. wobec wskazanych wyżej podmiotów. Aktualnie przed Sądem
Okręgowym w Gdańsku toczy się postępowanie z powództwa Waldemara Wilandta i Dariusza Bobińskiego przeciwko Emitentowi oraz spółce Złota Rybka Sp. z o.o. o zapłatę kary umownej ze wskazanej wcześniej umowy inwestycyjnej (Emitent informował o doręczeniu pozwu w raporcie bieżącym nr 27/2013). W zależności od rozstrzygnięcia, które zapadnie w toczącym się postępowaniu Emitent podejmie decyzję co do dalszych działań prawnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SEKO S.A. Spożywczy ( spo )
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-620 Chojnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zakładowa 3
(ulica) (numer)
+48523950600 +48523967350
(telefon) (fax)
seko@sekosa.pl www.rybki-seko.pl
(e-mail) (www)
5860102990 190601172
(NIP) (REGON)
dkiuy9g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2014-07-09 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkiuy9g

Podziel się opinią

Share
dkiuy9g
dkiuy9g