Trwa ładowanie...
d34vucc

SEKO S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 10 % ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta przez fundusze...

SEKO S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 10 % ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta przez fundusze zarządzane przez OPERA TFI S.A. (2/2013)

Share
d34vucc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-28
Skrócona nazwa emitenta
SEKO S.A.
Temat
Zmniejszenie udziału poniżej 10 % ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta przez fundusze zarządzane przez OPERA TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 stycznia 2013 r. powziął informację o wpłynięciu do Spółki zawiadomienia sporządzonego przez OPERA TFI S.A. o zmniejszeniu przez fundusze zarządzane przez OPERA TFI S.A. udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 10%. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem, według stanu na dzień 15 stycznia 2013 r., liczba akcji Spółki posiadanych przez fundusze zarządzane przez OPERA TFI S.A. wynosiła 1 113 545. Wskazana liczba akcji uprawnia do 1 113 545 głosów, stanowiących 9,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W dniu poprzedzającym zmianę udziału, fundusze zarządzane przez OPERA TFI S.A. posiadały 1 115 045 akcji Spółki, które uprawniały do 1 115 045 głosów stanowiących 10,004% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34vucc

| | | SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SEKO S.A. | | Spożywczy ( spo ) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 89-620 | | Chojnice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zakładowa | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48523950600 | | +48523967350 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | seko@sekosa.pl | | www.rybki-seko.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5860102990 | | 190601172 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2013-01-28 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34vucc

Podziel się opinią

Share
d34vucc
d34vucc