Trwa ładowanie...
d3aj5y2
espi

SELVITA S.A. - Selvita S.A. - zatwierdzenie aneksu do Prospektu Emisyjnego akcji Spółki sporządzo ...

SELVITA S.A. - Selvita S.A. - zatwierdzenie aneksu do Prospektu Emisyjnego akcji Spółki sporządzonego w związku z zawarciem umowy lock-up przez znacznych akcjonariuszy Spółki z DI Investors (17/2014)

Share
d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SELVITA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Selvita S.A. - zatwierdzenie aneksu do Prospektu Emisyjnego akcji Spółki sporządzonego w związku z zawarciem umowy lock-up przez znacznych akcjonariuszy Spółki z DI Investors | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 5 grudnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego akcji Spółki dotyczący zawarcia umowy lock-up przez znacznych akcjonariuszy Spółki z Domem Inwestycyjnym Investors ("Oferujący") ("Aneks nr 2"). W dniu 4 grudnia 2014 r. akcjonariusze Spółki: Paweł Przewięźlikowski, Bogusław Sieczkowski, Tadeusz Wesołowski, Privatech Holdings Limited oraz SORS Holding Limited ("Akcjonariusze") zawarli z Oferującym umowę o ograniczeniu rozporządzania akcjami Spółki ("Umowa lock-up"). Każdy z Akcjonariuszy zobowiązał się osobiście wobec Oferującego, że w okresie 12 miesięcy, a w przypadku Tadeusza Wesołowskiego, Privatech Holdings Limited oraz SORS Holding Limited w okresie 6 miesięcy, liczonych od dnia następującego po dniu przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej ("okres lock-up") nie będzie - bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego - zbywać akcji Spółki posiadanych przez siebie w dniu zawarcia
Umowy lock-up bądź rozporządzać nimi w jakikolwiek inny sposób, który mógłby rodzić konsekwencje w postaci zmiany posiadania (własności) Akcji Spółki. Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego zostanie w dniu dzisiejszym udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny akcji Spółki tj. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.ipo.selvita.pl/prospekt-emisyjny oraz Oferującego: www.di.investors.pl. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SELVITA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Bobrzyńskiego | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 297 47 00 | | +48 12 297 47 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6792942955 | | 120515330 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2014-12-05 Tomasz Nocuń Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2