Trwa ładowanie...
d13lves
espi

Selvita S.A. - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. (25/2014) - EBI

Selvita S.A. - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. (25/2014)
Share
d13lves
NEW CONNECT
Raport EBI nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą Krakowie (?Spółka?) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 lipca 2014 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów ?za?, ?przeciw? i ?wstrzymujących się?. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
TrescuchwalpodjetychnaZWZSelvitaS.A._09.07.2014-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
Tomasz Nocuń Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13lves

Podziel się opinią

Share
d13lves
d13lves