Trwa ładowanie...
d39r6ai
espi

SELVITA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny ...

SELVITA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 09.07.2014 (8/2014)
Share
d39r6ai
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 09.07.2014
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 9 lipca 2014 r. (?ZWZ?): 1. Paweł Przewięźlikowski: 4 794 332 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 8 294 332 głosów, co stanowiło odpowiednio 84,49% akcji na ZWZ oraz 85,52% głosów na ZWZ, oraz 57,15% w ogólnej liczbie głosów. 2. Bogusław Sieczkowski: 907 159 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1 457 159 głosów, co stanowiło odpowiednio 14,84% akcji na ZWZ oraz 13,87% głosów na ZWZ oraz 10,04% w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z listą obecności na ZWZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 9 816 491 głosów. Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 10 463 566 i daje w sumie prawo do 14 513 566 głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELVITA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
+48 12 297 47 00 +48 12 297 47 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6792942955 120515330
(NIP) (REGON)
d39r6ai

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2014-07-09 Tomasz Nocuń Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39r6ai

Podziel się opinią

Share
d39r6ai
d39r6ai