Trwa ładowanie...
d4m7p4v

SELVITA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. (5/2013)

SELVITA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. (5/2013)

Share
d4m7p4v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-24
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 21 października 2013 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki. Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. 6. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: http://www.selvita.com/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie
Załączniki
Plik Opis
Pełna treść ogłoszenia o NWZ Selvita S.A. 2013.10.21.pdf Pełna treść ogłoszenia o NWZ Selvita S.A. 2013.10.21
Projekty uchwał na NWZ Selvita S.A. 2013.10.21.pdf Projekty uchwał na NWZ Selvita S.A. 2013.10.21
Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw.pdf Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

| | | SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SELVITA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bobrzyńskiego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 297 47 00 | | +48 12 297 47 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792942955 | | 120515330 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2013-09-24 Bogusław Sieczkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

Podziel się opinią

Share
d4m7p4v
d4m7p4v