Trwa ładowanie...
d30t98q

Senat proponuje drobne poprawki do tzw. pakietu wierzycielskiego

Poprawa płynności finansowej firm i tym samym przeciwdziałanie zatorom płatniczym - to jeden z celów tzw. Pakietu wierzycielskiego, do którego kilkanaście drobnych poprawek zaproponował w czwartek Senat.

Share
d30t98q

Ustawę wraz z poprawkami Senat poparł jednogłośnie. Poprawki mają charakter doprecyzowujący.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu "100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców".

Jak mówił podczas środowej debaty sprawozdawca, senator Adam Gawęda (PiS), ustawa ma służyć usprawnieniu i ułatwieniu dochodzenia należności przez przedsiębiorców oraz zwiększeniu możliwości oceny przez nich wiarygodności płatniczej kontrahenta. Ma także poprawić skuteczność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oraz umożliwiać przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Ma zatem służyć poprawie płynności finansowej, a tym samym umocnieniu przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich.

"Czas i wydłużona procedura wierzytelności powodują kłopoty, a czasem upadłość przedsiębiorstw" - mówił senator Gawęda. Ustawa, jak dodał, zapewni m.in. szersze możliwości uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta. Przewiduje bowiem utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych, zawierającego informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny.

d30t98q

Ustawa wprowadza też bardzo istotną zmianę w kodeksie cywilnym - na jej podstawie inwestor będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą za regulowanie zobowiązań wobec podwykonawców.

Gawęda podkreślał, że "największy problem z regulowaniem tego rodzaju należności występuje w branży budowlanej". Niespłacone długi firm budowlanych to bowiem ok. 4 mld złotych, a liczba spraw wnoszonych do sądów systematycznie rośnie. Jak informowano jeszcze w toku prac sejmowych, w roku 2015 średni czas rozpatrywania spraw gospodarczych przez sądy wynosił 14 miesięcy, w sądach okręgowych ponad 40 proc. spraw gospodarczych rozpoznawanych było przez ponad rok, z kolei ponad 25 proc. - dłużej niż 2 lata, 10 proc. spraw zaś - ponad 3 lata.

Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2017 r., ale część przepisów zacznie obowiązywać w późniejszym terminie. Teraz ustawa wróci do Sejmu.

d30t98q

Podziel się opinią

Share
d30t98q
d30t98q