Trwa ładowanie...
d10oi6i

Senat za dwunastoma poprawkami do ustawy budżetowej na 2013 r.

09.01. Warszawa (PAP) - Senatorowie podczas wtorkowego głosowania zgłosili dwanaście poprawek do ustawy budżetowej na 2013 r. Ponad 80 wniosków zaproponowanych przez senatorów...

Share
d10oi6i

09.01. Warszawa (PAP) - Senatorowie podczas wtorkowego głosowania zgłosili dwanaście poprawek do ustawy budżetowej na 2013 r. Ponad 80 wniosków zaproponowanych przez senatorów opozycji zostało odrzuconych. Teraz zgłoszone przez Senat poprawki trafią do Sejmu.

Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy budżetowej na 2013 r. głosowało 62 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu, a 31 głosowało przeciw.

Wszystkie zaproponowane przez Senat poprawki pozytywie zaopiniowała wcześniej senacka komisja budżetu i finansów publicznych.

Wśród poprawek zgłoszonych przez Senat znalazł się zapis, który o 6 mld zł (do 12 mld zł) zwiększa limit pożyczki, którą budżet może udzielić Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, gdyby ten miał zbyt małe środki na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo. Poprawkę tę przygotowano na prośbę resortu finansów.

d10oi6i

Senat opowiedział się za zwiększeniem o 1 mln zł wydatków bieżących Państwowej Inspekcji Pracy oraz za poprawką tworzącą nową rezerwę z kwotą 3 mln zł na budowę w Rosji pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z wydatków na muzea.

Inna zgłoszona przez Senat poprawka przewiduje zwiększenie wydatków na Polską Organizację Turystyczną o 1 mln zł (kosztem wydatków na kulturę fizyczną).

Senatorowie pozytywnie odnieśli się też do wniosku przywracającego w budżecie Fundusz Kościelny w wysokości 94,3 mln zł. Zgodnie z poprawką minister administracji i cyfryzacji miałby zarządzać tym funduszem na dotychczasowych zasadach.

Senat zgłosił też poprawki legislacyjne dotyczące Funduszu Promocji Kultury i Agencji Rezerw Materiałowych, a także wprowadził zmianę dokonującą przesunięcia wewnątrz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

d10oi6i

Senatorowie opowiedzieli się także za zwiększeniem o 2 tys. zł wydatków na wynagrodzenia w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Lesznie oraz przesunięciem 200 tys. zł w ramach Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Kolejna zgłoszona poprawka zwiększa o 800 tys. zł wydatki Urzędu Patentowego (kosztem NSA, Krajowego Biura Wyborczego i Rzecznika Praw Dziecka). Senat zaproponował ponadto, by w budżecie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przesunąć 200 tys. zł na organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujące się językami regionalnymi.

Ponad 80 poprawek przygotowanych przez opozycję nie uzyskało poparcia Senatu. Wśród nich większość stanowiły wnioski zgłoszone podczas wtorkowego posiedzenia, z których znaczna część dotyczyła lokalnej infrastruktury drogowej lub kolejowej. Wiele z nich jako źródło finansowania wskazywało tzw. rezerwę unijną na współfinansowanie projektów finansowanych ze środków UE lub wydatki na obsługę długu skarbu państwa.

Wśród odrzuconych poprawek znalazł się wniosek zwiększający o 1 mld zł wydatki z Funduszu Pracy na aktywne formy walki z bezrobociem.

Uznania nie uzyskała także poprawka przekazująca 100 mln zł na dopłaty do paliwa rolniczego, czy poprawka przeznaczająca 100 mln zł na kontynuację budowy drugiej linii warszawskiego metra. Ich los podzieliła poprawka zwiększająca o 350 mln zł program wsparcia samorządów prowadzących zadłużone szpitale. Nie przeszła także poprawka przeznaczająca dodatkowe 30 mln zł na podręczniki dla rodzin wielodzietnych czy taką samą kwotę na dopłaty do opieki nad małymi dziećmi.

d10oi6i

Komisja nie zgodziła się na zwiększenie o 500 mln zł wydatków w ramach wieloletniego programu budowy dróg gminnych, o 150 mln zł wydatków na przedszkola oraz o 100 mln zł wydatków na dożywianie. Nie przeszła też poprawka zwiększająca o 500 mln zł subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego.

Przepadła także poprawka przekazująca 1 miliard złotych na darmowe posiłki w szkołach oraz poprawka przewidująca 500 mln zł na przywrócenie opieki medycznej w szkołach.

Uchwalony przez Sejm budżet przewiduje, że w tym roku deficyt nie przekroczy 35 mld 565 mln 500 tys. zł, a dochody wyniosą 299 mld 385 mln 300 tys. zł, natomiast wydatki nie będą wyższe niż 334 mld 950 mln 800 tys. zł. Zgodnie z ustawą budżetową w tym roku polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2 proc. PKB, a średnioroczna inflacja wyniesie 2,7 proc. (PAP)

rbk/ mmu/ sto/

d10oi6i

Podziel się opinią

Share
d10oi6i
d10oi6i