Trwa ładowanie...
d3pkx27

Senat za zwiększeniem Funduszu Kościelnego o 8 mln zł (krótka3)

Senat poparł w piątek pakiet poprawek do budżetu na 2016 r. przygotowanych przez Grzegorza Biereckiego (PiS), w tym tę zakładającą zwiększenie o 8 mln zł tegorocznych środków Funduszu Kościelnego.

Share
d3pkx27

Poprawka zwiększająca o 8 mln zł dotacje na Fundusz Kościelny przyjęta została wbrew stanowisku rządu. Dodatkowe pieniądze na FK miałyby pochodzić ze zmniejszonych środków na finansowanie wyborów i referendów przez Krajowe Biuro Wyborczego; mają zostać przeznaczone m.in. na remonty zabytkowych obiektów sakralnych.

Wśród przyjętych przez Senat poprawek Biereckiego znalazła się również ta zakładająca zwiększenie o ponad 5,4 mln zł wydatków pionu archeologicznego Instytutu Pamięci Narodowej kosztem mniejszych wydatków majątkowych Krajowej Rady Sądownictwa. "Żołnierze wyklęci zbyt długo czekali, by ich groby zostały odnalezione" - uzasadniał Bierecki podczas senackiej debaty nad budżetem.

Uznanie senatorów uzyskały też poprawki zmniejszające o ponad 1,7 mln zł wydatki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czemu sprzeciwiał się resort finansów. Zaoszczędzone w ten sposób środki miałyby zostać przeznaczone na zwiększenie wydatków na kulturę fizyczną i turystykę - udział polskiej reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro oraz na wydatki związane z procedurami upadłości biur podróży.

d3pkx27

100 tys. zł ze zmniejszonego budżetu KRRiT miałoby trafić do nowej rezerwy celowej na "konkurs na projekt pomnika Stanisława Pyjasa w Krakowie w roku poprzedzającym 40 rocznicę jego śmierci".

Senat zaproponował też przesunięcie w budżecie Krajowego Biura Wyborczego 3,7 mln zł (z dotacji dla gmin na wynagrodzenia) oraz zwiększenie o prawie 5,4 mln zł wydatków Państwowej Inspekcji Pracy. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić ze zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

Poparta została też poprawka senatora Biereckiego, która przewiduje przesunięcie w budżetach prokuratury kwoty ok. 35 mln zł i przeznaczenie jej na wynagrodzenia i świadczenia.

Senat przyjął też poprawkę przekazującą 3 mln zł na dofinansowanie remontu budynków pokoszarowych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie (kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na prokuratury i Krajową Radę Sądownictwa).

Inna przyjęta przez Senat poprawka przewiduje zmianę w nazwie rezerwy celowej związanej m.in. ze świadczeniami rodzinnymi, czy alimentacyjnymi.

d3pkx27

Podziel się opinią

Share
d3pkx27
d3pkx27