Trwa ładowanie...

Senat zgłosił trzy poprawki do ustawy okołobudżetowej

Senat zgłosił w czwartek trzy poprawki do ustawy okołobudżetowej. Przewidują one zmianę terminu rozliczenia podatku akcyzowego, przesunięcia w budżecie Rzecznika Praw Ubezpieczonych oraz zmiany w budżecie Centralnego Ośrodka Informatyki.

Senat zgłosił trzy poprawki do ustawy okołobudżetowejŹródło: Jupiterimages
d248opv
d248opv

Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy okołobudżetowej głosowało 60 senatorów, przeciw było 31, jeden wstrzymał się od głosu.

Senat zgłosił poprawkę przygotowaną przez Kazimierza Kleinę (PO), która wydłuża termin na rozliczenie podatku akcyzowego związanego ze sprzedażą suszu tytoniowego do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Inna zgłoszona przez Senat poprawka - także opracowana przez Kleinę - przewiduje, że zamrożenie wynagrodzeń nie obejmie kwoty 14 mln zł związanej z utworzeniem nowych etatów w Centralnym Ośrodku Informatyki. Będzie on pracował nad projektami związanymi z pl.ID (nowoczesnym dowodem osobistym) i CEPIK-iem (Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców)
.

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk wyjaśniła wcześniej podczas posiedzenia komisji budżetu i finansów publicznych, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych została podjęta decyzja o niezlecaniu budowy tych projektów informatycznych firmom zewnętrznym.

Kolejna zgłoszona przez Senat poprawka Kleiny zakłada, że wielkość wynagrodzeń w biurze Rzecznika Ubezpieczonych nie będzie mogła przekroczyć wielkości ustalonej w planie finansowym RzU na 2013 r. Poprawka ta uprawnia też ministra finansów do wyrażenia zgody na zwiększenie wynagrodzeń w tej instytucji o środki przyznane w ramach programów zrealizowanych z udziałem środków europejskich.

d248opv

Wiceminister Majszczyk poinformowała, że resort zgodził się na tę zmianę, ponieważ instytucja Rzecznika Ubezpieczonych nie jest finansowana z budżetu, tylko ze składek ubezpieczonych, choć jest w sektorze finansów publicznych. - Liczba osób zatrudnionych nie pozwala na wykreowanie podstawowych zobowiązań w funduszu wynagrodzeń, jak na przykład odpraw różnego typu. Musi tam być minimalna elastyczność - powiedziała. Dodała, że z deklaracji rzecznika wynika, iż chodzi o przesunięcie w ramach jego budżetu kwoty 200 tys. zł, która umożliwiłaby wypełnienie zobowiązań wobec pracowników.

Senat odrzucił natomiast poprawki senatorów PiS, które zmierzały do skreślenia przepisów dotyczących finansowania z Funduszu Pracy staży lekarskich i pielęgniarskich oraz specjalizacyjnych. Przepadły też poprawki, które miały skreślić przepis przewidujący zamrożenie kwot przekazywanych do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także przepisy uprawniające ministra finansów do wydania rozporządzeń, które pozwoliłyby na wzrost niektórych wynagrodzeń.

Senat nie zgodził się też na rozszerzenie zakresu działalności tzw. pośredniczącego podmiotu tytoniowego ze sprzedaży tytoniu na "obrót" tym surowcem. Senatorowie odrzucili też poprawkę skreślającą przepis, zgodnie z którym do końca 2013 r. mają obowiązywać ograniczenia związane z odliczaniem VAT przy zakupie przez firmy samochodów osobowych i paliwa do nich.

Uznania Senatu nie uzyskały także poprawki senatora Jana Rulewskiego (PO), który wnosił m.in., by z zamrożenia płac wyłączyć wynagrodzenia w Państwowej Inspekcji Pracy.

d248opv

Ustawa okołobudżetowa przewiduje zamrożenie funduszu wynagrodzeń w 2013 r. (z pewnymi wyjątkami, np. dla służb mundurowych czy pracowników szkół wyższych), zamrożona ma być też tzw. kwota bazowa dla urzędników zajmujących stanowiska kierownicze w administracji publicznej, czy maksymalne wysokości wynagrodzeń pracowników wynagradzanych według tzw. ustawy kominowej. Zamrożone będą także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ustawa zakłada także włączenie do wyrobów opodatkowanych akcyzą suszu tytoniowego oraz obniżenie stawki akcyzy na niektóre wyroby niskoalkoholowe, np. cydr, którego produkcja - zdaniem MF - jest nieopłacalna właśnie z powodu wysokiego podatku. Planowana jest też podwyżka o ok. 5 proc. akcyzy na papierosy, co ma przełożyć się na wzrost cen o ok. 68 gr za paczkę.

W ustawie zaproponowano, by do końca 2013 r. obowiązywały ograniczenia związane z odliczaniem VAT przy zakupie samochodów z tzw. kratką i paliwa do nich. Zgodnie z uchwalonymi w piątek przepisami Krajowy Fundusz Drogowy ma przekazać 165 mln zł na remonty dróg.

d248opv

W ustawie znajdują się także przepisy mające umożliwić w 2013 r. tworzenie w budżecie państwa rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki budżetowe w wysokości odpowiadającej planowanemu przyrostowi dochodów związanych z dokonanymi zmianami organizacyjnymi. Ponadto ustawa rozszerza zakres danych uzyskiwanych przez resort finansów na temat finansów samorządów, zawiera też przepisy usprawniające proces ich przekazywania.

Teraz poprawkami Senatu zajmie się Sejm.

d248opv
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d248opv