Trwa ładowanie...
d3tkymj

SERENITY S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji. (5/2012)

SERENITY S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji. (5/2012)

Share
d3tkymj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | r. | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERENITY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie znacznego pakietu akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą SERENITY z siedzibą w Gdańsku ("Spółka" lub "Emitent"), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Piotra Smoleń zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Piotr Smoleń zawiadomił Emitenta, iż w rezultacie umowy zawartej przez spółkę zależną - tj. przez spółkę PL NORDSTONE Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, w dniu 30 grudnia 2011 roku doszło do przeniesienia na rzecz spółki PL NORDSTONE Limited własności 210.000.000 sztuk akcji imiennych spółki SERENITY SA z siedzibą w Gdańsku, które stanowią 50,41 % kapitału zakładowego oraz uprawniają do 210.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki SERENITY SA, co stanowi 50,41 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed dniem nabycia ww. akcji przez spółkę PL NORDSTONE Limited, Pan Piotr Smoleń nie
posiadał bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółki zależne akcji imiennych spółki SERENITY SA; Pan Piotr Smoleń posiadał natomiast pośrednio poprzez spółki zależne 20.800.000 sztuk akcji na okaziciela spółki SERENITY SA, co stanowiło 4,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje na okaziciela uprawniały do 20.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki SERENITY SA, co stanowiło 4,99 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Obecnie Pan Piotr Smoleń posiada pośrednio 210.000.000 sztuk akcji imiennych spółki SERENITY SA, które stanowią 50,41 % kapitału zakładowego oraz uprawniają do 210.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki SERENITY SA, co stanowi 50,41 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Ponadto Pan Piotr Smoleń posiada pośrednio poprzez spółki zależne 20.800.000 sztuk akcji na okaziciela spółki SERENITY SA, co stanowi 4,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje na okaziciela uprawniają do 20.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki SERENITY SA, co stanowi 4,99 % ogólnej
liczby głosów w Spółce. Ponadto Pan Piotr Smoleń zawiadomił, iż spółka PL NORDSTONE Limited nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce SERENITY SA w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia. Ponadto, spółce PL NORDSTONE Limited przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, na podstawie której spółka nabyła 210.000.000 sztuk akcji imiennych spółki SERENITY SA, w terminie do dnia 09 lipca 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tkymj

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Marek Bylina Dyrektor Zarządzający

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tkymj

Podziel się opinią

Share
d3tkymj
d3tkymj