Trwa ładowanie...
d3zla33
d3zla33
espi

SERINUS ENERGY INC. - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym (46 ...

SERINUS ENERGY INC. - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym (46/2014)
Share
d3zla33
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-23
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY INC.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. (?Spółka?) informuje, że w dniu 23 października 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) uchwałą nr 1189/2014 stwierdził dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym GPW do 38.479.608 akcji Spółki oraz postanowił wprowadzić od dnia 27 października 2014 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW do 38.479.608 akcji Spółki bez wartości nominalnej, przy czym ww. wprowadzenie będzie miało miejsce pod warunkiem zarejestrowania przedmiotowych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) z dniem 27 października 2014 r. i oznaczenia ich kodem ?CA81752K1057?

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 46/2014 Date: 2014-10-23 Issuer trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Admission and introduction of Serinus shares to stock exchange trading on the main market * Legal basis: Art. 56 s.1(2) of the Act on Public Offering – current and periodical information *Content: The Management of SERINUS ENERGY INC. (“Company”) informs that on 23 October, 2014 by means of Resolution No. 1189/2014 the Management Board of the Warsaw Stock Exchange (the “WSE”) declared the admission to stock exchange trading on the main market of up to 38,479,608 shares of the Company and decided to admit up to 38,479,608 shares of the Company with no nominal value to trading as from 23 October, 2014 as well as decided to introduce them to stock exchange trading on the main WSE market as from 27 October, 2014. The introduction is subject to registration of the above mentioned Shares with the National Depository for Securities (“KDPW”) as of 27 October, 2014 and assigning the code CA81752K1057
to the Shares. | | |
| | | | |

d3zla33

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877 +1 (403) 264-8861
(telefon) (fax)
info@serinusenergy.com www.serinusenergy.com
(e-mail) (www)
- -
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zla33

Podziel się opinią

Share
d3zla33
d3zla33