Trwa ładowanie...
d466mq9
espi

SERINUS ENERGY INC. - Rozpoczęcie prac nad Moftinu-1001 w Rumunii (49/2014)

SERINUS ENERGY INC. - Rozpoczęcie prac nad Moftinu-1001 w Rumunii (49/2014)
Share
d466mq9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie prac nad Moftinu-1001 w Rumunii | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej (?) Kierownictwo Serinus Energy Inc. (?Serinus?, ?Spółka?) informuje, że w Kanadzie za pośrednictwem systemu SEDAR przekazywane są informacje o rozpoczęciu prac nad odwiertem poszukiwawczym Moftinu-1001 w Rumunii. Odwiert Moftinu-1001 umiejscowiony jest na koncesji Satu Mare (?Satu Mare?) w północno-zachodniej Rumunii i jest pierwszym z dwóch odwiertów przewidzianych przez Spółkę do realizacji w ramach programu wierceń na tej koncesji. Planowana głębokość końcowa to 1.848 metrów, a prace wiertnicze wg przewidywań zajmą 18 dni. Urządzenie wiertnicze zostanie przeniesione na drugą lokalizację - Moftinu 1002bis ? zaraz po wykonaniu i orurowaniu Moftinu-1001. Oba odwierty stanowią kontynuację wykonanego w 2012 r. odwiertu Moftinu-1000, który w testach dał łączny przepływ 1,6 MMcf/d z dwóch stref. Odwiert Moftinu-1000 został odwiercony przed wykonaniem badania sejsmicznego 3D tego obszaru, a położony jest poniżej odwiertów Moftinu-1001 i Moftinu-1002bis.
Lokalizacje wierceń Moftinu-1001 oraz Moftinu-1002bis wyznaczono w oparciu o badania sejsmiczne 3D, a celem odwiertów są piaskowce z okresu miocenu i pliocenu zalegające na głębokości 1.800?2.000 metrów. Zamknięcie strukturalne wyznaczono na podstawie wykonanego badania sejsmicznego - w szczególności anomalii amplitudowych. Spodziewane jest, że prace wiertnicze i orurowanie obu odwiertów potrwa do połowy grudnia, zaś uzbrajanie i testy rozpoczną się pod koniec stycznia 2015 r. Spółka obecnie wykonuje badanie sejsmiczne 3D dla dodatkowych 180 km2 na obszarze Santau na koncesji Satu Mare, przylegającego od południa do Moftinu. Oczekuje się, że pozyskiwanie danych powinno zakończyć się do 15 listopada 2014 r., zaś przetwarzanie i interpretacja będą odbywały się w I kw. 2015 r. Właścicielem 60 proc. Satu Mare i jego operatorem jest Winstar Satu Mare SRL ? spółka zależna Serinus (100 proc. udziału). Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim
przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 49/2014 Date: 2014-11-12 Issuer trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Romania - Moftinu-1001 Commences Drilling Legal basis: other regulations Content: Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […] the Management of SERINUS ENERGY INC. (“Serinus” or the “Company”) informs that in Canada via the SEDAR system it has published information that the Moftinu-1001 exploration well has commenced drilling. Moftinu-1001 is located in the Satu Mare Concession (“Satu Mare”) in northwest Romania and is the first of a two well drilling program by the Company in that concession. The planned total depth is 1,848 metres and the well is expected to take 18 days to drill. The rig will move to the second location, Moftinu 1002bis, immediately after drilling and casing Moftinu-1001. Both wells are following up on the Moftinu-1000 well drilled in 2012, which tested an aggregate of 1.6 MMcf/d from two zones. Moftinu-1000 was drilled prior to the
acquisition of 3D seismic over the area, and is located down dip of both the Moftinu- 1001 and 1002bis wells. The Moftinu-1001 and 1002bis locations have been selected using 3D seismic and are targeting Miocene and Pliocene aged sands at depths between 1,800 – 2,000 metres, within structural closures in combination with seismic amplitude anomalies. Both wells are expected to be drilled and cased by mid-December, and completion and testing will commence in late January 2015. The Company is also currently shooting an additional 180 km2 of 3D seismic in the Santau area within Satu Mare, immediately south of Moftinu. Acquisition is expected to be complete by November 15, 2014, and processing and interpretation to be done during Q1 2015. Satu Mare - an exploration block - is 60% owned and operated by Winstar Satu Mare SRL, a wholly-owned subsidiary of Serinus. This text contains selected excerpts from the original news release in English, which has been filed by Company in Canada (country of its registered office
) by way of the SEDAR system and is available at the website www.sedar.com by entering the Company name at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.serinusenergy.com | | |
| | | | |

d466mq9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877 +1 (403) 264-8861
(telefon) (fax)
info@serinusenergy.com www.serinusenergy.com
(e-mail) (www)
- -
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d466mq9

Podziel się opinią

Share
d466mq9
d466mq9