Trwa ładowanie...
d3ud40y

SERINUS ENERGY INC. - Szacunki tunezyjskich i ukraińskich rezerw sporządzone przez niezależną fir...

SERINUS ENERGY INC. - Szacunki tunezyjskich i ukraińskich rezerw sporządzone przez niezależną firmę inżynieryjną (11/2014)

Share
d3ud40y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Szacunki tunezyjskich i ukraińskich rezerw sporządzone przez niezależną firmę inżynieryjną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Spółka", "Serinus") informuje, iż Spółka otrzymała raport dotyczący wielkości rezerw oraz szacowanej wartości jej ukraińskich i tunezyjskich rezerw, sporządzony przez niezależną firmę inżynieryjną RPS Energy Consultants Ltd. ("RPS") wg stanu na 31 grudnia 2013 r., a datowany na 19 marca 2014 r. Sporządzony na tej podstawie dokument "Oświadczenie o stanie rezerw i inne informacje o ropie naftowej i gazie" (ang. ?Statement Of Reserves Data And Other Oil And Gas Information") (formularz 51-101F1) wraz z dokumentami uzupełniającymi (formularze 51-101F2 i 51-101F3) jest raportowany przez Spółkę kanadyjskim regulatorom poprzez system SEDAR. Tłumaczenia na język polski raportowanych dokumentów stanowią załącznik do niniejszego raportu. Wszystkie dane dotyczące rezerw oraz informacje dotyczące wartości bieżących netto przypisanych rezerwom na Ukrainie, odnoszą się do 70 proc. właścicielskiego udziału Spółki w tych aktywach, realizowanego poprzez 70 proc. udział pośredni w
spółce KUB-Gas LLC, która posiada i jest operatorem pięciu koncesji, zlokalizowanych w pobliżu miasta Ługańsk w północno-wschodniej części Ukrainy. Ponadto RPS dokonał oszacowania rezerw Winstar Tinisia B.V., podmiotu zależnego Serinus, w której Spółka posiada pośrednio 100% udział. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik do rb 11 2014 - Formularz 51-101F1 - Oświadczenie o stanie rezerw w 2013 r.pdf | | | | | | | | | | |
| | Załącznik do rb 11 2014 - Formularz 51-101F2.pdf | | | | | | | | | | |
| | Załącznik do rb 11 2014 - Formularz 51-101F3.pdf | | | | | | | | | | |
| | Attachment to current report No 11 2014 - Form 51-101F1.pdf | | | | | | | | | | |
| | Attachment to current report No 11 2014 - Form 51-101F2.pdf | | | | | | | | | | |
| | Attachment to current report No 11 2014 - Form 51-101F3.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 11/2014Date: 2014-03-21Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Evaluation of the Tunisian and Ukrainian reserves by independent reserve engineers Legal basis: other regulations Content:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […] the Management of SERINUS ENERGY INC. (“Serinus” or the “Company”) informs that the Company has received a report with reserves evaluation and estimated value for its Ukrainian and Tunisian reserves as evaluated by independent reserve engineers RPS Energy Consultants Ltd. (“RPS”) effective as of 31 December 2013, and dated March 19, 2014. Document prepared on base of the report - “Statement of Reserves Data and Other Oil and Gas Information” (Form 51-101F1) as well as supporting documents (Forms 51-101F2 and 51-101F3) have been filed (via the SEDAR system) by the Company with regulatory authorities in Canada. The Polish translation of the above documents is enclosed to this report. All of the reserve volumes, as well as
the net present values attributed to the Ukraine reserves refer to Company’s 70% effective ownership interest in the assets through its 70% indirect ownership in KUB-Gas LLC, its majority-owned indirect subsidiary, which owns and operates five licence areas near the City of Lugansk in northeast Ukraine. In addition, the RPS evaluated the reserves of Winstar Tunisia B.V.l, an indirecty 100% owned subsidiary of the Company. | |

d3ud40y

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SERINUS ENERGY INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SERINUS ENERGY INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877 | | +1 (403) 264-8861 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@serinusenergy.com | | www.serinusenergy.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | O | | - | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ud40y

Podziel się opinią

Share
d3ud40y
d3ud40y