Trwa ładowanie...
d4ak3q1
espi

SETANTA - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Setanta S.A. z Spartan Capital S.A. (26/2014) - EBI

SETANTA - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Setanta S.A. z Spartan Capital S.A. (26/2014)
Share
d4ak3q1

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 26 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Setanta S.A. z Spartan Capital S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) działając na podstawie art. 504 w związku z art. 402?1 Kodeksu spółek handlowych, po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Spartan Capital S.A.) na Spółkę Przejmującą (Setanta S.A.). Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h. Emitent informuje, że plan połączenia stosownie do art. 500 § 2?1 Kodeksu spółek handlowych udostępniony jest bezpłatnie na stronie internetowej Emitenta www.setanta.pl/pl/relacje-inwestorskie/plan-polaczenia/ i będzie dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. Z uwagi na udostępnienie planu połączenia na stronie internetowej
Emitenta, zgodnie z art. 500 § 2?1 w związku z art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych, plan połączenia nie został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Akcjonariusze Emitenta począwszy od dnia 28 października 2014 r. aż do dnia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu, mogą zapoznawać się w siedzibie Emitenta Al. Jana Pawła II 61 lok. 211, 01-031 Warszawa, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 Kodeksu spółek handlowych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu spółek, zostało zwołane na dzień 28 listopada 2014 roku, na godz. 11:00 w siedzibie Emitenta w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61 lok. 211. § 3 ust. 2 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Conall McGuire Prezes Zarządu
Piotr Boliński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ak3q1

Podziel się opinią

Share
d4ak3q1
d4ak3q1