Trwa ładowanie...
dh11jzr
dh11jzr
espi

SEVENET - Raport roczny za 2013/2014 rok (23/2014) - EBI

SEVENET - Raport roczny za 2013/2014 rok (23/2014)
Share
dh11jzr
NEW CONNECT
Raport EBI nr 23 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport roczny za 2013/2014 rok
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sevenet S.A. przekazuje w załączeniu treść Raportu Rocznego za rok obrotowy 2013/2014. PODSTAWA PRAWNA: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis
Raprotrocznyjednostkowyzarokobrotowy2013_2014-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Chomicz Prezes Zarządu
Piotr Serkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh11jzr

Podziel się opinią

Share
dh11jzr
dh11jzr