Trwa ładowanie...
d42ce0p

SFINKS POLSKA - Informacja o odstąpieniu od stosowania zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych n ... - EBI

SFINKS POLSKA - Informacja o odstąpieniu od stosowania zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 marca 2015 r (1/2015)

Share
d42ce0p

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o odstąpieniu od stosowania zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 marca 2015 r | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sfinks Polska S.A. (?Spółka?, ?Sfinks?) informuje, iż Spółka odstępuje od stosowania w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. (?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie?) zwołanego na dzień 16 marca 2015 r., o którego zwołaniu informowano w raporcie bieżącym nr 7/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., od zamieszczonej w części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - ?Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy? zasady nr 10 pkt. 1) tj. od zapewnienia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe wynika z faktu, iż obecna treść Statutu Spółki nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, co zważywszy na art. 406 § 1 k.s.h. uniemożliwia w chwili obecnej zapewnienie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dwustronnej komunikacji w czasie
rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia. Spółka informowała o nie stosowaniu zasady o której mowa powyżej także w ?Raporcie dotyczącym stosowania przez Sfinks Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego w roku 2014? . Jednocześnie, w odniesieniu do zasady nr 10 pkt. 2) Zarząd Sfinks informuje, że Spółka odstępuje od stosowania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 marca 2015 r. powyższej zasady w zakresie transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na swojej stronie internetowej, z przyczyn ekonomicznych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa powyżej zwołane zostało na żądanie Akcjonariusza, który zażądał ponadto umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały o obciążeniu Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Koszty
związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogłyby zatem obciążyć Spółkę. W ocenie Zarządu Sfinks wysokie koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu sieci Internet, nie znajdują uzasadnienia, a odstąpienie od przedmiotowej zasady nie wpływa na rzetelność polityki informacyjnej Spółki ani kompletność istotnych informacji przekazywanych przez Spółkę Akcjonariuszom. Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d42ce0p

Podziel się opinią

Share
d42ce0p
d42ce0p