Trwa ładowanie...
d1dxxvv
espi

SFINKS POLSKA S.A. - Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie ? zmiana siedziby Spółki (72/2...

SFINKS POLSKA S.A. - Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie ? zmiana siedziby Spółki (72/2011)
Share
d1dxxvv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie ? zmiana siedziby Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", Spółka") z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 1 grudnia 2011 r. Spółka powzięła informację o wydaniu w dniu 1 grudnia 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, postanowienia o dokonaniu rejestracji zmian w Statucie Spółki przyjętych Uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 sierpnia 2011 r. W dniu 1 grudnia 2011 r. Sąd dokonał wpisu zmiany siedziby Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z powyższym zmianie uległ §3 Statutu w taki sposób, że dotychczasowe jego brzmienie, tj. "§3 Siedzibą Spółki jest miasto Łódź." zostało zastąpione następującym brzmieniem: "§3 Siedzibą Spółki jest miasto Piaseczno." Aktualny tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego, a także dostępny jest na stronie internetowej Spółki w dziale "Firma". Nowy adres siedziby Spółki to: ul. Świętojańska 5a 05-500 Piaseczno tel. +48 (22) 702 71 01 fax: +48 (22) 702 71
32 e-mail: biuro@sfinks.pl | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2011-12-01StatutSfinks Polska SA.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-437 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Kościuszki 80/82
(ulica) (numer)
042 6368061 042 6368131
(telefon) (fax)
k.galant@sfinks.pl www.sfinks.pl
(e-mail) (www)
7251752913 472247798
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Sylwester Cacek Prezes zarządu
2011-12-01 Jacek Woźniewicz Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dxxvv

Podziel się opinią

Share
d1dxxvv
d1dxxvv