Trwa ładowanie...
d2vpl7k
espi

SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu głosów na walnym zgromadzeniu Sfinks Pol...

SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu głosów na walnym zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. (17/2011)
Share
d2vpl7k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-15
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu głosów na walnym zgromadzeniu Sfinks Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Spółka", "Sfinks") informuje, iż w dniu 14 lutego 2011 r. Spółka otrzymała od Pana Dariusza Górnickiego zawiadomienie o tym, że wskutek zawarcia w dniu 11 lutego 2011 r. umowy sprzedaży udziałów w spółce AnMar Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po której to transakcji Pan Dariusz Górnicki stał się właścicielem 100% udziałów w ww. spółce, wszedł on w sposób pośredni w posiadanie akcji Sfinks, w łącznej liczbie 3.165.737 szt.Akcje te stanowią 21,26% kapitału zakładowego Sfinks Polska S.A. i uprawniają do wykonywania 3.165.737 głosów stanowiących 21,26% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Przed wejściem w posiadanie 100% udziałów w AnMar Development Sp. z o.o. Pan Dariusz Górnicki nie posiadał pośrednio i bezpośrednio żadnych akcji Sfinks Polska S.A.Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Pan Dariusz Górnicki nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie kolejnych 12 miesięcy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d2vpl7k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Mariola Krawiec-Rzeszotek Prezes zarządu
2011-02-15 Jacek Woźniewicz Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vpl7k

Podziel się opinią

Share
d2vpl7k
d2vpl7k