Trwa ładowanie...
d4gj280
espi

SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15....

SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.02.2013 r. wraz z projektami uchwał (4/2013)

Share
d4gj280
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-22
Skrócona nazwa emitenta
SILVA CAPITAL GROUP S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.02.2013 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ulica Sarmacka nr 18 lok. 48, 02 - 972 Warszawa, NIP 779-238-34-79, REGON 301570606, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000370642, o kapitale zakładowym 14.140.025,60 złotych, opłaconym w całości ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 lutego 2013 roku, na godzinę 16:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c. w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12.
Załączniki
Plik Opis
20130118 - Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza bedacego osobą fizyczną.pdf
20130118 - Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebedacego osobą fizyczną.pdf
20130118 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów.pdf
20130118 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf
20130118 - projekty uchwal SCG fin.pdf
20130118 - Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza bedacego osobą fizyczną.pdf
20130118 - Wzór pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza niebedacego osobą fizyczną.pdf
20130118-regulaminRadyNadzorczej_SCG.pdf
20130118-regulaminWZASCG.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gj280

| | | SILVA CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SILVA CAPITAL GROUP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-972 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sarmacka | | 18/48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 600 396 390 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7792383479 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Adam Gbiorczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gj280

Podziel się opinią

Share
d4gj280
d4gj280