Trwa ładowanie...
d3ji472

SIMPLE - Podpisanie porozumienia ze spółką CRON (31/2010)

SIMPLE - Podpisanie porozumienia ze spółką CRON (31/2010)

Share
d3ji472

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie porozumienia ze spółką CRON | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SIMPLE S.A. informuje, że w dniu 19.11.2010 roku zawarł z CRON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie porozumienie na mocy, którego Spółka CRON zobowiązuje się do sprzedaży praw do swoich produktów (w tym praw do programów komputerowych) i dokonania na SIMPLE cesji wierzytelności przysługujących CRON z dotychczasowych umów zawartych z klientamioraz zobowiązuje się do niezawierania z dotychczasowymi klientami żadnych umów, tak aby SIMPLE była podmiotem uprawnionym do wyłącznej obsługi wszystkich dotychczasowych klientów CRON, co obejmuje:a) Przejęcie praw do produktów CRON i obsługi na wyłączność Klientów ERP firmy CRON. Przedmiot porozumienia dotyczy następujących usługi produktów: licencji, opiek serwisowych, opiek powdrożeniowych, pojedynczych konsultacji, innych usług dla klientów ERP firmy CRON. W ramach poniższego rozliczenia nie będą brane pod uwagę przychody z tytułu sprzedaży produktów Simple lub usług im towarzyszącym do klientów CRON.b)Warunki finansowe: Simple zapłaci CRON 160 tys. w ramach
płatności wstępnej za przejęcie produktów i obsługę klientów wyłączność. Płatność w terminie 7 dni od podpisania odpowiedniej umowy.c)Dodatkowe płatności z tytułu przejęcia praw do produktów CRON będą zależały od poziomu sprzedaży do Klientów CRON w zakresie określonym w podpunkcie a. w okresie od 02.11.2010 do 31.10.2011r. Płatność dodatkowa zostanie wyliczona w następujący sposób:?Przychody powyżej 500 tyś. zł. - płatność dodatkowa 200 tys. + 20% ze sprzedaży (przychodu) na tych produktach powyżej kwoty 500 tys.?Przychody między 500 tyś zł. a 400 tyś zł. - płatność dodatkowa 200 tyś zł.?Przychody poniżej 400 tyś zł. - brak płatności dodatkowejPowyższe przychody wyrażone zostały w cenach netto ( bez VAT) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ji472

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Bogusław Mitura Prezes Zarządu
2010-11-19 Przemysław Gnitecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ji472

Podziel się opinią

Share
d3ji472
d3ji472