Trwa ładowanie...
d4m7p4v

SIMPLE - Zmiana stanu posiadania Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce (9/2013)

SIMPLE - Zmiana stanu posiadania Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce (9/2013)

Share
d4m7p4v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SIMPLE Spółka Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 lutego 2013 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki tj. Bogusława Mitura ("dalej jako Akcjonariusz") sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informujące, iż w wyniku transakcji zakupu akcji dokonanych w dniach: 21 stycznia 2013 roku, 25 stycznia 2013 roku oraz 6 lutego 2013 roku zmienił się stan posiadania Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Akcjonariusz Bogusław Mitura poinformował o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed zmianą stanu posiadania Bogusław Mitura posiadał ogółem 935 904 akcji reprezentujących 21,37 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 935 904 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,37 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Wskutek przeprowadzenia ww. transakcji zakupu akcji
Bogusław Mitura posiada obecnie ogółem 1 028 180 akcji reprezentujących 23,47% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 028 180 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 23,47% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, iż dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia posiadanego pakietu akcji w Spółce. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

| | | SIMPLE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SIMPLE | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-555 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bronisława Czecha | | 49/51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 812 58 98 | | 815 49 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | simple@simple.com.pl | | simple.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-00-22-578 | | 012642634 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Przemysław Gnitecki Prezes Zarządu
2013-02-07 Rafał Wnorowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

Podziel się opinią

Share
d4m7p4v
d4m7p4v