Trwa ładowanie...
d2be1li
d2be1li
espi

SIODEMKA - Informacja o zawarciu Umowy Przyrzeczonej (11/2014) - EBI

SIODEMKA - Informacja o zawarciu Umowy Przyrzeczonej (11/2014)
Share
d2be1li
CATALYST
Raport EBI nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja o zawarciu Umowy Przyrzeczonej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Siódemka S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 października 2014 r., w związku z wykonaniem przedwstępnej umowy sprzedaży akcji z dnia 11 kwietnia 2014 r., o której zawarciu Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 6/2014 z 14 kwietnia 2014 r., została zawarta przyrzeczona umowa nabycia akcji Spółki (?Umowa Przyrzeczona?). Na podstawie Umowy Przyrzeczonej, spółka DPD Polska sp. z o.o. nabyła wszystkie 100 % akcji w Spółce od jedynego akcjonariusza Spółki, Milo Holding S.a r.l., ze skutkiem na dzień 10 października 2014 r. Podstawa prawna: §4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Łukasz Zembowicz Członek Zarządu
Jacek Ochijewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2be1li

Podziel się opinią

Share
d2be1li
d2be1li