Trwa ładowanie...
dcske5l
dcske5l
espi

SIODEMKA - Informacja o zmianie Zarządu i Rady Nadzorczej (10/2014) - EBI

SIODEMKA - Informacja o zmianie Zarządu i Rady Nadzorczej (10/2014)
Share
dcske5l

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie Zarządu i Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Siódemka S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 października 2014 r., w związku z wejściem w życie uchwał Rady Nadzorczej Spółki podjętych w dniu 8 października 2014 r., do składu Zarządu Spółki zostali powołani: Zbigniew Brzeziński (na stanowisko Prezesa Zarządu), Łukasz Zembowicz (na stanowisko Członka Zarządu) oraz Jacek Ochijewicz (na stanowisko Członka Zarządu), którzy zastąpili dotychczasowych członków Zarządu Spółki. Ponadto, w dniu 10 października 2014 r., w związku ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki: Rafała Piotra Nawłokę, Henryka Janusza Czyża, Angelikę Monikę Wdowczyk-Kieliszek, Roberta Lubieckiego oraz Arletę Dagmarę Malasińską. Podstawa prawna: §4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych". | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Łukasz Zembowicz Członek Zarządu
Jacek Ochijewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dcske5l

Podziel się opinią

Share
dcske5l
dcske5l