Trwa ładowanie...
d1odsjk
espi

SKARBIEC HOLDING S.A. - Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu gi ...

SKARBIEC HOLDING S.A. - Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych serii A SKARBIEC HOLDING S.A. (4/2014)
Share
d1odsjk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKARBIEC HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych serii A SKARBIEC HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - wniosek o zwolnienie z publikacji informacji dotyczących osób fizycznych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W dniu 17 listopada 2014 r. SKARBIEC HOLDING S.A. (?Spółka?) otrzymała uchwałę nr 1287/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 listopada 2014 r. na mocy której Zarząd Giełdy postanowił: a) wprowadzić z dniem 18 listopada 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 6.456.250 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,80zł (osiemdziesiąt groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 18 listopada 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ?PLSKRBH00014?; b) notować akcje Spółki, o których mowa w pkt a), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?SKARBIEC? i oznaczeniem ?SKH?. Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-697 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
NOWOGRODZKA 47A
(ulica) (numer)
+48 22 521 31 99 +48 22 521 31 00
(telefon) (fax)
kontakt@skarbiecholding.pl www.skarbiecholding.pl
(e-mail) (www)
701-01-31-150 141318276
(NIP) (REGON)
d1odsjk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Marek Rybiec Prezes Zarządu
2014-11-18 Bartosz Józefiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1odsjk

Podziel się opinią

Share
d1odsjk
d1odsjk