Trwa ładowanie...
d3pj4u1

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Stałe daty raportów okresowych w ...

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Stałe daty raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)

Share
d3pj4u1
WIADOMOŚĆ
Niniejszym, SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"), działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisammi prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.), informuje o datach przekazywania raportów okresowych Funduszu w 2013 r.:-raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.: 14 lutego 2013 r.-raport roczny za 2012 r.: 14 kwietnia 2013 r.,-raport kwartalny za I kwartał 2013 r.: 6 maja 2013 r.-raport kwartalny za II kwartał 2013 r.: 5 sierpnia 2013 r.,-raport półroczny za pierwsze półrocze 2013 r.: 29 sierpnia 2013 r.,-raport kwartalny za III kwartał 2013 r.: 4 listopada 2013 r.,
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 1 / 2013
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2013-02-01
Nazwa podmiotu: SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Stałe daty raportów okresowych w 2013 roku
Podstawa prawna § 103 ust. 1 oie - stałe daty przekazyw. w danym roku raportów okresów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Michał Francuz Osoba upoważniona do wykonywania obowiązków informacyjncych

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3pj4u1

Podziel się opinią

Share
d3pj4u1
d3pj4u1