Trwa ładowanie...
d1pymsz
espi

SKOTAN S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym (23...

SKOTAN S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym (23/2011)

Share
d1pymsz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SKOTAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Skotan S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2011 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Skotan S.A., zawiadomienie z dnia 15 grudnia 2011 roku o dokonanych transakcjach na papierach wartościowych Emitenta. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem ww. osoba dokonała w dniach 13-15 grudnia 2011 roku w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., następujących transakcji na akcjach Emitenta: - w dniu 13 grudnia 2011 r. nabyła 109.706 akcji Emitenta po średniej cenie 2,00 zł za jedną akcję, - w dniu 14 grudnia 2011 r. nabyła 140.625 akcji Emitenta po średniej cenie 2,01 zł za jedną akcję , - w dniu 15 grudnia 2011 r. nabyła 229.089 akcji Emitenta po średniej cenie 2,03 zł za jedną akcję. Osoba, której dotyczy przedmiotowe zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005
r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pymsz

| | | SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SKOTAN S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-007 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Uniwersytecka | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 60 30 630 | | 032 60 30 620 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@skotansa.pl | | www.skotansa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5480076967 | | 070629344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Marek Pawełczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pymsz

Podziel się opinią

Share
d1pymsz
d1pymsz