Trwa ładowanie...
dxarqri
dxarqri
espi

SKOTAN S.A. - Powołanie na nową kadencję Prezesa Zarządu SKOTAN S.A. (19/2014)

SKOTAN S.A. - Powołanie na nową kadencję Prezesa Zarządu SKOTAN S.A. (19/2014)
Share
dxarqri

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKOTAN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie na nową kadencję Prezesa Zarządu SKOTAN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SKOTAN S.A. (Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 roku działając na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej podjęła uchwałę , którą powołała Pana Marka Pawełczaka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SKOTAN S.A. na kolejną trzyletnią kadencję. Pan Marek Pawełczak ma 41 lat, jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sussex University w Brighton, UK. Skończył także studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Do 2007 roku związany był z Ministerstwem Skarbu Państwa, gdzie zajmował się nadzorem właścicielskim nad spółkami parterowymi Programu NFI. W okresie ostatnich trzynastu lat pracy zawodowej, oprócz pracy w Radzie Nadzorczej SKOTAN S.A. a następnie w Zarządzie SKOTAN S.A., pełnił także, okresowo, funkcje członka rad nadzorczych spółek Polskie Liny Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S.A. z siedzibą w
Katowicach, KPP Polonia Warszawa S.A., Budostal - 2 S.A. z siedzibą w Krakowie, Forge& Parts Wagon Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A., PIA Piasecki S.A. oraz funkcję wiceprzewodniczącego rad nadzorczych spółek Opolskie Fabryki Mebli S.A. oraz Zakłady Metalurgiczne POMET S.A. Od kilku lat pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Garbarnia Skotan Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie. Pan Marek Pawełczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKOTAN S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dyrekcyjna 6
(ulica) (numer)
032 60 30 630 032 60 30 620
(telefon) (fax)
biuro@skotansa.pl www.skotansa.pl
(e-mail) (www)
5480076967 070629344
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Marek Pawełczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxarqri

Podziel się opinią

Share
dxarqri
dxarqri