Trwa ładowanie...
d4dcu6x
espi

SKOTAN S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji SKOTAN S.A. (24/2011)

SKOTAN S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji SKOTAN S.A. (24/2011)

Share
d4dcu6x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SKOTAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji SKOTAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Skotan S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2011 r. otrzymał zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta przekazane przez Pana Romana Krzysztofa Karkosika o następującej treści: "Zgodnie z artykułem 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż dnia 16 grudnia 2011 roku nabyłem w transakcjach giełdowych 509.992 sztuk akcji spółki Skotan S.A. Transakcje te spowodowały zmianę mojego udziału w ogólnej liczbie głosów o 2% na walnym zgromadzeniu spółki Skotan S.A. Przed dniem transakcji posiadałem bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 16.087.035 sztuk akcji Skotan S.A., co stanowiło 29,79% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 16.087.035 głosy na WZ, co stanowiło 29,79% ogólnej liczby głosów na WZ Skotan S.A. Na dzień dzisiejszy posiadam bezpośrednio 15.686.851 sztuk akcji spółki Skotan S.A.
stanowiących 29,05% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 1.106.092 sztuk akcji spółki Skotan S.A. stanowiących 2,05% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają do 16.792.943 głosów na WZ, co stanowi 31,10% ogólnej liczby głosów na WZ Skotan S.A." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dcu6x

| | | SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SKOTAN S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-007 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Uniwersytecka | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 60 30 630 | | 032 60 30 620 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@skotansa.pl | | www.skotansa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5480076967 | | 070629344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Marek Pawełczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dcu6x

Podziel się opinią

Share
d4dcu6x
d4dcu6x