Trwa ładowanie...
d5t7d0w

SKOTAN S.A. - Zestawienie zamierzonych zmian Statutu SKOTAN S.A., które będą przedmiotem obrad Na...

SKOTAN S.A. - Zestawienie zamierzonych zmian Statutu SKOTAN S.A., które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 marca 2013 r. (5/2013)

Share
d5t7d0w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SKOTAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zestawienie zamierzonych zmian Statutu SKOTAN S.A., które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 marca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] w związku z zamierzoną zmianą Statutu SKOTAN S.A. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 marca 2013 r. Zarząd Spółki SKOTAN S.A. przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian. Art. 8 Statutu Spółki ? dotychczasowe brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.880.000,00 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy/ i dzieli się na 54.000.000 /słownie: pięćdziesiąt cztery miliony / akcji o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złoty 22/100/ każda, w tym 1.380.000 /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii A, 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B oraz 51.840.000 /słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy/ akcji serii C. Art. 8 Statutu Spółki ? proponowana zmiana: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej
niż 72.467.998,78 zł /słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 78/100/ i dzieli się na nie więcej niż 59.399.999 /słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złoty 22/100/ każda, w tym 1.380.000 /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii A, 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B, 51.840.000 /słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy/ akcji serii C oraz nie więcej niż 5.399.999 /słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć / akcji serii D. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5t7d0w

| | | SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SKOTAN S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-007 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Uniwersytecka | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 60 30 630 | | 032 60 30 620 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@skotansa.pl | | www.skotansa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5480076967 | | 070629344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Marek Pawełczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5t7d0w

Podziel się opinią

Share
d5t7d0w
d5t7d0w