Trwa ładowanie...
d4mnij5
wydarzenia

Skrót wiadomości - wtorek, 24 września, 17.00

...

Share
d4mnij5

24.09. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE ----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

d4mnij5

Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 13,0 proc. wobec 13,1 proc. w lipcu - podał GUS.

Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 3,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, a mdm spadła o 0,7 proc. - podał GUS.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w sierpniu o 0,6 proc. rdr, a mdm spadła o 3,0 proc. - podał GUS.

W sierpniu odnotowano niewielkie osłabienie dynamiki w gospodarce wobec poprzedniego miesiąca - ocenia GUS.

d4mnij5

Zbiory zbóż w 2013 roku szacowane są na 24,1 mln t, o 1,3 proc. mniej niż w ubiegłym roku - podał GUS w opracowaniu.

Z danych GUS na koniec sierpnia 2013 roku wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 203,6 tys. osób, czyli o 32,7 tys. osób mniej niż przed miesiącem i 3,7 tys. osób mniej niż przed rokiem - podał we wtorek GUS.

Liczba wolnych miejsc pracy na koniec II kwartału 2013 r. wynosiła 44.367 wobec 44.326 na koniec I kwartału 2013 r. i 51.771 na koniec II kwartału 2012 r. - wynika z badania GUS dotyczącego popytu na pracę, opublikowanego we wtorek.

Z danych na koniec sierpnia 2013 roku wynika, że pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 77,2 tys. ofert pracy wobec 77,7 tys. przed miesiącem i 74,4 tys. przed rokiem - podał GUS we wtorek w komunikacie.

d4mnij5

Z danych na koniec sierpnia 2013 r. wynika, że 367 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 32,2 tys. pracowników - podał GUS w komunikacie.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-sierpień wzrosła o 1,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku przy mniejszym o 1,1 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 2,6 proc.- podał GUS w komunikacie.

Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w przedsiębiorstwach w sierpniu wzrosła w skali roku o 0,9 proc. - podał we wtorek GUS.

Obroty w handlu detalicznym w sierpniu 2013 roku wzrosły o 4,3 proc. rdr wobec wzrostu o 4,4 proc. w lipcu - podał we wtorek GUS.

d4mnij5

Produkcja węgla kamiennego w VIII spadła o 5,2 proc. rdr i 4,9 proc. mdm i wyniosła 6.265 tys. ton - podał GUS.

W końcu sierpnia 2013 roku w budowie było 707 tys. mieszkań, o 3,9 proc. mniej niż w końcu sierpnia 2012 roku - podał we wtorek GUS.

Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce wzrosły w sierpniu w ujęciu rdr o 3,5 proc., po wzroście o 7,7 proc. w poprzednim miesiącu - podał GUS.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport wzrosły w sierpniu w ujęciu rdr o 7,3 proc., po wzroście o 2,4 proc. w poprzednim miesiącu - podał GUS.

d4mnij5

W sierpniu sprzedaż usług w transporcie wzrosła o 2,5 proc. rdr - podał GUS.

Przewozy ładunków w sierpniu 2013 roku wzrosły rdr o 2,1 proc. do 40,45 mln ton - podał we wtorek GUS.

W portach morskich w sierpniu przeładowano 5,8 mln ton ładunków, tj. o 11,6 proc. więcej niż przed rokiem - podał GUS.

Są przesłanki do oczekiwania stopniowego umocnienia pozytywnych tendencji wzrostowych - oceniła we wtorek wiceprezes GUS Halina Dmochowska. W jej ocenie ożywienie postępuje powoli, ale w wielu obszarach.

d4mnij5

Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych w sierpniu wzrosła o 2.039,1 mln zł w porównaniu z lipcem - podał NBP.

Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych w sierpniu 2013 roku wzrosła mdm o 975,2 mln zł i wyniosła 134.715,0 mln zł - podał NBP.

Wartość depozytów terminowych gospodarstw domowych spadła od XII o 17,8 mld zł do 264.866,1 mln zł z 282.685,8 mln zł na koniec grudnia - podał NBP.

Indeks Cen Mieszkań (ICM) spadł w sierpniu o 3,4 rdr do 832,9 pkt. - podał we wtorek portal nieruchomości Domy.pl. Pomimo wzrostu wskaźnika w ujęciu mdm, autorzy raportu spodziewają się, że ceny mieszkań będą się obniżać.

W poniedziałek giełda gazu i energii EEX przeprowadziła w imieniu Polski kolejną aukcję europejskich uprawnień do emisji CO2 - poinformował w komunikacie Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Podczas sesji sprzedano ponad 3,66 mln uprawnień w cenie 5,37 euro za jedno.

Bank centralny na Węgrzech obniżył we wtorek stopy procentowe o 20 pkt. bazowych - poinformował bank po zakończeniu posiedzenia.

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wzrósł we wrześniu 2013 r. do 107,7 pkt. ze 107,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podała firma Ifo w komunikacie.

Indeks cen domów S&P/CaseShiller wzrósł w lipcu o 12,39 proc. rdr i wyniósł 162,49 pkt.

Amerykański wskaźnik zmian cen domów jednorodzinnych (HPI) wzrósł w lipcu o 1,0 proc. miesiąc do miesiąca - podała w komunikacie organizacja badawcza Office of Federal Housing Enterprise Oversight.

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed spadł we wrześniu 2013 r. i wyniósł 0 pkt., wobec 14 pkt. zanotowanych miesiąc wcześniej - poinformował oddział Fed w Richmond.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł we wrześniu 2013 roku do 79,7 pkt. z 81,8 pkt. w poprzednim miesiącu po korekcie - wynika z opublikowanego we wtorek raportu Conference Board.

GIEŁDA

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu spadł o 0,6 proc. i wyniósł 2.207,53 pkt.

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu spadł o 0,07 proc. i wyniósł 14.732,61 pkt.

SPÓŁKI

Ursus podpisał z etiopską spółką Metals and Engineering Corporation of AAMI umowę o wartości 90 mln USD na dostawę 3.000 ciągników, wyposażenie centrów serwisowych oraz dostawę części zamiennych - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka Polskie Koleje Górskie kupiła od PKO BP i PZU SA za 49,7 mln zł 75 proc. akcji spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

Magna Polonia złożyła do sądów wnioski o zawezwanie do próby ugodowej spółek: PTK Centertel, P4, Polkomtel i T-mobile Polska w celu polubownego rozwiązania ewentualnego sporu sądowego dotyczącego wyegzekwowania od tych spółek jako dłużników solidarnych wierzytelności w wysokości 617,8 mln zł - podała Magna w komunikacie.

Zarząd Grupy Żywiec zdecydował o wypłacie 5 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2013 rok - poinformowała spółka w komunikacie. Decyzję zarządu musi jeszcze zatwierdzić rada nadzorcza spółki.

Kompania Węglowa zmniejszy w tym roku wydobycie węgla o kolejne 2 mln ton. Oznacza to, że tegoroczne wydobycie będzie mniejsze od ubiegłorocznego w sumie o ponad 5 mln ton - podała spółka. To tyle, ile rocznie wydobywają dwie średniej wielkości kopalnie.

Pomimo dużej rozbieżności między budżetem projektu a wartością oferty zaproponowanej przez Sygnity w przetargu na centralny system bankowy, BGK planuje dokładnie przeanalizować ofertę giełdowej spółki - poinformowała PAP rzeczniczka banku Anna Czyż.

Zakłady Mięsne Henryk Kania zawarły przedwstępną umowę nabycia 100 proc. udziałów spółki Staropolskie Specjały - poinformowała giełdowa firma w komunikacie.

Rafako obecnie finalizuje prace związane z przedłożeniem zamawiającemu gwarancji dobrego wykonania, która jest niezbędna do podpisania umowy na budowę bloku w Elektrowni Jaworzno - poinformował PAP Krzysztof Burek, wiceprezes Rafako.

Grupa CCC ocenia, że trzeci kwartał będzie znakomity pod względem sprzedaży. Szacuje, że we wrześniu sprzedaż może wzrosnąć nie mniej niż 40 proc. rdr. Wynik netto będzie w tym kwartale lepszy niż rok wcześniej, ale będzie pod wpływem kosztów rozwoju na nowych rynkach. Celem na cały rok jest 1,6-1,7 mld zł przychodów - poinformował w rozmowie z PAP wiceprezes CCC Piotr Nowjalis.

Kino Polska planuje uruchomić kanał Stopklatka TV na przełomie 2013 i 2014 roku. W pierwszej kolejności kanał ma być dostępny w kablówkach, a na początku 2014 r. na multipleksie - poinformował PAP Bogusław Kisielewski, członek zarządu Kino Polska.

Kino Polska chce sfinalizować przejęcie Filmbox International najpóźniej do końca listopada 2013 r. - powiedział PAP Bogusław Kisielewski, członek zarządu Kino Polska. Dodał, że wyniki drugiego półrocza powinny być zwyczajowo lepsze niż te, które spółka osiągnęła w pierwszej połowie roku.

Echo Investment w latach 2014-2020 planuje wybudować milion metrów kwadratowych powierzchni. Wydatki inwestycyjne mają wynieść w tym okresie ok. 5 mld zł - poinformował PAP wiceprezes spółki Waldemar Lesiak.

Oferta Compu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na sprzedaż serwerów dla ARiMR wraz z usługą serwisową. Wartość oferty złożonej przez Comp to 4,62 mln zł brutto - podała ARiMR.

Meridian Properties, zarejestrowana w Holandii spółka inwestująca w aktywa nieruchomościowe i zarządzająca nimi, potwierdziła, że zamierza przeprowadzić ofertę publiczną i zadebiutować na GPW do połowy października tego roku. Szacunkowa wartość oferty to ok. 170 mln euro.

WALUTY

Kurs polskiej waluty zachowywał się we wtorek stabilnie. Pozytywnym impulsem dla złotego może być środowa aukcja zamiany obligacji. Kolejnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę jest fixing z 30 września, po którym zostaną przeliczone dopłaty dla rolników.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1338 a kurs złotego do euro na 4,2291 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3473 USD i 132,92 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

Polska przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do unii bankowej powinna obserwować rozstrzygnięcia, które będą miały wpływ na jej docelowy kształt. Obecnie jest zbyt dużo niewiadomych - ocenia Małgorzata Zaleska, członek zarządu NBP.

Klarowna perspektywa wejścia Polski do strefy euro oraz proces przygotowywania się do przyjęcia wspólnej waluty mogłyby być silnym bodźcem dla przeprowadzenia koniecznych reform strukturalnych - ocenia w rozmowie z PAP Andrzej Wojtyna z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek RPP II kadencji.

TOWARY

Cena ropy Brent w kontraktach na XI 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 108,30-108,32 USD za baryłkę.

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku są blisko najniższych poziomów od ponad 6 tygodni. W tym tygodniu może być przyjęta rezolucja ONZ w sprawie Syrii - podają maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate, w dostawach na listopad, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana po 103,46 USD, po zniżce o 13 centów.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła we wtorek do 7.172,50 dolara za tonę.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają z powodu obaw o sytuację fiskalną w USA. W Chinach zbliża się świąteczna przerwa, a to nie zachęca do zakupu metali - informują maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME kosztuje 7.201,00 USD za tonę, po spadku notowań o 0,6 proc.

OPINIE, PROGNOZY

Kurs złotego do końca 2014 r. powinien być stabilny, w okolicach 4,20 za euro - wynika z prognoz Bank of America/Merrill Lynch. Bank spodziewa się, że RPP na pierwszą podwyżkę stóp zdecyduje się w listopadzie 2014 r.

Inwestorzy, którzy patrzą na politykę Fed i szukają w niej powodów możliwych spadków lub wzrostów giełdowych indeksów mogą patrzeć w niewłaściwym kierunku - ocenia ekonomista Ed Yardeni, prezes i główny strateg inwestycyjny Yardeni Research.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

We wrześniu 2013 r., w porównaniu z marcem, o 2 pkt. proc. do 52 proc. wzrósł odsetek Polaków dobrze oceniających działalność Narodowego Banku Polskiego - wynika z wrześniowego badania CBOS. Odsetek osób krytycznych względem NBP spadł o 2 pkt. proc. do 13 proc.

W poniedziałek, 23 września banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 31.990,09 mln zł wobec 31.155,82 mln zł w piątek - podał NBP. W depozycie na koniec dnia znajdowało się 45 mln zł.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w poniedziałek 87,17 pb, wobec 87,03 pb na koniec poprzedniego tygodnia.

WYDARZENIA Z KRAJU ------------------

Solidarna Polska złożyła we wtorek w Sejmie projekt ustawy zastępujący obecny system emerytalny tzw. kanadyjskimi emeryturami obywatelskimi. Miałyby one obowiązywać od 2014 r. i zapewniać każdemu obywatelowi po 40 latach minimalną emeryturę w wysokości 1000 zł.

Racja Polskiej Lewicy będzie współtworzyła nową partię, której powstanie zapowiedział Janusz Palikot.

Szef SLD Leszek Miller poinformował we wtorek, że jego klub poprze wniosek o referendum ws. obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

66 proc. badanych we wrześniu przez CBOS dobrze ocenia sposób sprawowania urzędu prezydenta przez Bronisława Komorowskiego, krytycznie - 22 proc. 20 proc. chwali Sejm, przeciwnego zdania jest 65 proc. O Senacie pozytywnie wypowiada się 20 proc., źle - 54 proc.

Z 26 do 32 proc. wzrósł od lipca odsetek respondentów pozytywnie oceniających działalność ZUS - wynika z sondażu CBOS. W tym samym czasie z 37 do 43 proc. wzrósł odsetek krytycznych ocen pod adresem OFE.

Marcin Bosacki odebrał we wtorek z rąk szefa MSZ Radosława Sikorskiego nominację na stanowisko ambasadora RP w Kanadzie. Sikorski wręczył też byłemu rzecznikowi prasowemu MSZ Odznakę Honorową "Bene Merito".

Ponownie umorzono śledztwo dotyczące organizacji lotów prezydenta i premiera do Smoleńska w 2010 r. Śledztwo Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, po raz pierwszy zakończone w czerwcu 2012 r., w marcu br. nakazał wznowić sąd.

W kwietniu 2014 r. do obiegu wejdą banknoty 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami, ale grafika banknotów nie zmieni się - poinformował we wtorek na konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Marek Belka.

Zarzut zabójstwa niespełna trzymiesięcznej Nadii przedstawiła we wtorek łódzka prokuratura 26-letniemu ojcu dziecka - Arkadiuszowi A. Mężczyźnie grozi kara dożywocia. Sekcja zwłok wykazał, że przyczyną śmierci dziewczynki były rozległe obrażenia głowy.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY ----------------------

Inspektorzy będą przeprowadzać niezapowiedziane kontrole w zakładach produkujących wyroby medyczne zaliczone do wyższej klasy ryzyka, np. implanty piersi stosowane w medycynie estetycznej, rozruszniki serca czy protezy - takie zasady przyjęła we wtorek Komisja Europejska.

W walkach o centrum handlowe Westgate w stolicy Kenii, Nairobi, które w sobotę zaatakowali dżihadyści, zginęło 3 żołnierzy - poinformowały we wtorek władze Kenii. Somalijska radykalna milicja Al-Szabab, która przyznała się do ataku, zagroziła nowymi akcjami. Bilans ofiar ataku wzrósł więc do 65 osób. Wcześniej we wtorek kenijski Czerwony Krzyż informował, że w czasie trwającego od soboty ataku na centrum handlowe w Nairobi zginęły co najmniej 62 osoby; tyle samo uważa się za zaginione, a blisko 200 ludzi zostało rannych.

Społeczność międzynarodowa musi wyegzekwować zakaz broni chemicznej w Syrii - podkreślił we wtorek Barack Obama na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Pracownicy greckiego sektora publicznego rozpoczęli we wtorek, w ramach protestów przeciwko rządowym planom redukcji zatrudnienia, drugi we wrześniu strajk. Związki zawodowe nie zdołały zmobilizować pracowników sektora prywatnego do dołączenie do protestu. Na 48 godzin zamknięte zostały szkoły, a w szpitalach pozostaje tylko absolutne minimum personelu; strajkują też pracownicy służb publicznych i straż miejska. Nauczyciele szkół średnich będą kontynuować protest, który rozpoczęli 16 września.

Władze Chin podjęły przełomową decyzję o zniesieniu wewnątrz planowanej strefy wolnego handlu w Szanghaju ograniczeń w dostępie do internetu, w tym do portali Facebook i Twitter oraz witryny "New York Timesa" - poinformowała we wtorek hongkońska prasa.

Na wniosek włoskiej prokuratury do walki z mafią skonfiskowano majątek o wartości 700 milionów euro, przypisywany ukrywającemu się od 20 lat obecnemu szefowi sycylijskiej cosa nostry, 51-letniemu Matteo Messinie Denaro. Majątek zapisany był na powiązanego z nim przedsiębiorcę z Palermo.

amp/ ana/

d4mnij5

Podziel się opinią

Share
d4mnij5
d4mnij5