Trwa ładowanie...
d3oa66k

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

- MSP będzie starać się osiągnąć w tym roku wpływy z dywidend w okolicach zaplanowanych 4,5 mld zł, być może z drobną korektą w dół - poinformował minister skarbu Dawid Jackiewicz.

Share
d3oa66k

- Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała list intencyjny z PGNiG Termika dotyczący sprzedaży Spółki Energetycznej "Jastrzębie" - podała JSW w komunikacie.

- Smyk International, spółka zależna Empik Media & Fashion, zawarła z funduszem Bridgepoint umowę przyrzeczoną sprzedaży Grupy Smyk. Wartość transakcji to 1,08 mld zł - poinformował Empik M&F w komunikacie.

- Polkomtel ogłasza przymusowy wykup 100.069.611 akcji Midasa, uprawniających do 6,763 proc. głosów na WZ tej spółki, po 0,81 zł za papier - podał pośredniczący w transakcji Trigon Dom Maklerski.

- Jan Peisert będzie pełnił obowiązki prezesa KGHM International i zastąpi na tym stanowisku Wojciecha Kędzię - podał KGHM w komunikacie prasowym.

d3oa66k

- Agencja Fitch przyznała rating "BBB-(EXP)" planowanej emisji euroobligacji PKN Orlen - poinformował Fitch w komunikacie.

- Przeprowadzenie emisji euroobligacji przez PKN Orlen planowane jest do końca drugiego kwartału 2016 roku - poinformował koncern w komunikacie.

- Pod koniec marca 2016 r. liczba czynnych kredytów we frankach wynosiła 534,9 tys., a łączna liczba kredytobiorców frankowych wynosiła 907,6 tys. osób. Przeterminowany kredyt we frankach ma 3,4 proc. osób - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej.

- Alior Bank nie przewiduje wypłacać dywidendy przed końcem 2018 r. Bank operacyjnie będzie gotowy do następnych fuzji nie wcześniej niż w I-II kwartale 2017 roku - poinformował Wojciech Sobieraj, prezes banku.

d3oa66k

- Wielton, który ma za sobą udany kwartał, liczy, że drugi kwartał będzie zbliżony kdk - poinformował PAP prezes Mariusz Golec. Spółka tonuje jednak oczekiwania na drugie półrocze, ocenia, że wysokie dynamiki wzrostu rynku z I kwartału są nie do utrzymania.

- Nakłady inwestycyjne Wieltonu wyniosą w tym roku ponad 40 mln zł - poinformował PAP prezes Mariusz Golec. Z jego słów wynika, że spółka chce wypłacić dywidendę za ubiegły rok, ale ze względu na kowenanty, nie może być ona wyższa niż 10 mln zł.

- W środę na NewConnect zadebiutowała spółka SAPpeers. Do godz. 11.15 nie zawarto żadnej transakcji. Teoretyczny kurs otwarcia jest na poziomie 7,2 zł, co oznaczałoby 114,93 proc. wzrostu.

- Pozbud zawarł umowę na generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego o wartości 28,9 mln zł plus VAT - podała spółka w komunikacie.

d3oa66k

- iFun4All, spółka zależna notowanego na NewConnect producenta gier wideo Bloober Team, pozyskała w drodze prywatnej emisji akcji 2,2 mln zł. Stara się o debiut na NewConnect na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2016 r. Cześć swoich akcji zbył również Bloober Team, uzyskując z tego tytułu 2,1 mln zł.

- BOŚ Bank rozpoczyna ofertę nie więcej niż 40.000.000 akcji serii U w ramach subskrypcji prywatnej - poinformował bank w komunikacie.

- KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w Twojej SKOK w Kędzierzynie-Koźlu - podała KNF w komunikacie prasowym.

- mBank podpisał z ICBC Europe Oddział w Polsce umowę, na podstawie której otrzyma 3-letni kredyt o wartości 130 mln euro - poinformował ICBC w komunikacie.

d3oa66k

- Zarząd notowanej na rynku NewConnect spółki Seka chce przeznaczyć na dywidendę 1,2 mln zł, co daje 0,30 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

- W KNF został złożony prospekt emisyjny spółki informatycznej PGS Software przygotowany w związku z planami przeniesienia notowań jej akcji z rynku NewConnect na rynek główny - poinformowała spółka w komunikacie.

- Walne zgromadzenie ZUE uchwaliło wypłatę 0,33 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 rok - poinformowała spółka w uchwałach po walnym. Na dywidendę trafi łącznie 7,6 mln zł.

- Rainbow Tours może przeznaczyć na dywidendę z zysku za 2015 rok łącznie 14,4 mln zł, czyli 1 zł na akcję - podała spółka w projektach uchwał na walne.

d3oa66k

- P.A. Nova zamierza wypłacić w formie dywidendy łącznie prawie 7,5 mln zł, czyli 0,75 zł na akcję - podała spółka w projektach uchwał na walne.

- Herkules wypłaci w formie dywidendy za 2015 r. łącznie 6,9 mln zł, czyli 0,16 zł na akcję - wynika z uchwał walnego zgromadzenia spółki.

- Walne zgromadzenie Herkulesa upoważniło zarząd do skupu akcji własnych spółki w liczbie nie większej niż 2.170.607 sztuk za nie więcej niż 10,85 mln zł w celu umorzenia - wynika z uchwał walnego.

- Zarząd i RN grupy Immobile będą rekomendować walnemu zgromadzeniu, aby wypłacić w formie dywidendy 3,6 mln zł z zysków z lat ubiegłych, czyli 0,05 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

d3oa66k

- Calesco może przeznaczyć na dywidendę z zysku za 2015 rok łącznie 190,6 tys. zł, czyli 0,08 zł na akcję - podała spółka w projektach uchwał na walne.

- Zarząd notowanej na NewConnect spółki ICP Group zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłacenie 0,09 zł dywidendy na akcje z zysku za 2015 rok - podała spółka w komunikacie.

- Erbud, jako generalny wykonawca, podpisał warunkową umowę na budowę Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego "Galeria Młociny" w Warszawie o wartości 534,6 mln zł - podała spółka w komunikacie. Termin realizacji to 15 października 2018 roku.

- Rafako, w związku z zakończeniem realizacji niektórych celów, zmianą otoczenia rynkowego, konkurencyjnego oraz prawnego, dokonało aktualizacji strategii grupy na lata 2015-2018, która była opublikowana w listopadzie 2014 r. - podała spółka w komunikacie.

============================= * Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl. (PAP) =============================

d3oa66k

Podziel się opinią

Share
d3oa66k
d3oa66k