Trwa ładowanie...
d3eg1my

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

- - Strata netto grupy PGE, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniosła w pierwszym półroczu tego roku 5,06 mld zł wobec 2,82 mld zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie półrocznym.

Share
d3eg1my

- PGE rozpoczęła przegląd strategii grupy w związku z pogarszającymi się warunkami rynkowymi, efekty prac będą przedstawione do końca roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

- PGE może w ramach poprawy efektywności rozważyć sprzedaż aktywów non-core, w tym spółki telekomunikacyjnej lub aktywów kogeneracyjnych, ale konieczne są dalsze analizy - poinformował prezes Marek Woszczyk. Jednym z priorytetów dla grupy jest dywersyfikacja portfela wytwórczego.

- Action, który po pierwszym półroczu ma prognozę roczną zysku zrealizowaną w 26,2 proc., po zakończeniu III kw. ponownie przyjrzy się szacunkom na cały rok. Spółka w lipcu i sierpniu miała ujemną dynamikę sprzedaży, ale spodziewa się bardzo dobrego września, dodatkowo próg rentowności ma uzyskać Action Europe.

d3eg1my

- Grupa Lotos szacuje, że modelowa marża rafineryjna spółki w sierpniu 2015 r. wzrosła do 8,51 USD/bbl z 6,79 USD/bbl w lipcu - poinformowała firma na swojej stronie internetowej.

- Ursus nadal rozmawia o finalizacji drugiej części kontraktu w Etiopii z 2013 roku, pracuje też nad nowymi zleceniami na Czarnym Lądzie. Środki z afrykański kontraktów mają w dużej mierze wesprzeć produkcję trolejbusów i autobusów elektrycznych w kraju - poinformował PAP prezes Karol Zarajczyk.

- Giełda Papierów Wartościowych podpisała list intencyjny z MS TFI w sprawie przeprowadzenia analiz i negocjacji dotyczących optymalizacji aktywów nieruchomościowych GPW - podała spółka w komunikacie. Prace mają potrwać do końca roku, a realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż w II kw. 2016 r.

- Wartość portfela zamówień Elektrobudowy na koniec II kwartału wynosił 1.686,5 mln zł, o 5,4 proc. mniej rdr - podała spółka w raporcie. Grupa planuje nakłady inwestycyjne w II półroczu na poziomie 12,6 mln zł.

d3eg1my

- Elektrobudowa, po lepszych od oczekiwań wynikach I półrocza, rozważa podniesienie prognozy na 2015 r. - poinformował Jacek Faltynowicz, prezes spółki. Dodał, że zarząd czeka z decyzją na rozstrzygnięcie kwestii związanych z pozostałą działalnością operacyjną, które powinny się wyjaśnić we wrześniu lub październiku.

- Boryszew nadal liczy na przekroczenie 6 mld zł przychodów w 2015 roku. Grupa spodziewa się poprawy w dywizji motoryzacyjnej, która pociągnęła w dół wyniki za pierwszą połowę roku - poinformował na konferencji prezes Piotr Szeliga.

- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC w sierpniu 2015 r. wyniosły 152,3 mln zł, czyli były o 2,5 proc. niższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

- Nationale-Niderlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwiększyły zaangażowanie w akcje Indykpolu do 12,8 proc. kapitału zakładowego i 5,97 proc. głosów na WZ spółki - podał Indykpol w komunikacie.

d3eg1my

- Immofinanz ogłosił zaproszenie dla właścicieli obligacji zamiennych na akcje spółki Buwog do skorzystania z opcji - podał Immofinanz w komunikacie. Oferta trwa do 7 września.

- Przychody Grupy LPP ze sprzedaży w sierpniu 2015 roku wyniosły ok. 430 mln zł, czyli były o około 2 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

- Comp obecnie prowadzi rozmowy z inwestorami ws. sprzedaży spółki PayTel, których efekt ma być widoczny nie później, niż do końca 2015 r. - podał Comp w raporcie półrocznym.

- AB wypłaci nie więcej niż 20 proc. dywidendy za rok finansowy 2014/15 - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele spółki. AB przewiduje, że wprowadzony w lipcu tzw. odwrócony VAT nie będzie miał dominującego wpływu na jej wyniki.

d3eg1my

- Australijska spółka wydobywcza Prairie Mining zadebiutuje na GPW w najbliższych dniach. Akcje spółki będą równolegle notowane w Londynie i Sydney - poinformowała spółka w komunikacie.

- Bank Pocztowy ogłasza zamiar przeprowadzenia oferty publicznej - podał bank w komunikacie prasowym.

- Vantage Development rusza ze sprzedażą 307 mieszkań w IV etapie Promenad Wrocławskich - podał deweloper w komunikacie prasowym.

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył udział w akcjonariacie Torpolu i ma obecnie 5,07 proc. akcji spółki - podał Torpol w komunikacie.

- Agencja Rozwoju Przemysłu rozwiązała umowę pożyczki dla Hawe Telekom z 2010 roku. Oznacza to natychmiastową wymagalność 80 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi - podał Mediatel, właściciel, Hawe Telekom, w komunikacie.

d3eg1my

Podziel się opinią

Share
d3eg1my
d3eg1my