Trwa ładowanie...
d3dhgv5
d3dhgv5
espi

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (11/2014)

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (11/2014)
Share
d3dhgv5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SKYLINE INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Skyline Investment S.A. informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję w sprawie wyboru audytora, który dokona przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze 2014 r. oraz przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2014. Audytorem Skyline Investment będzie Saks Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Matejki 42. Saks Audit Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 1467. Firma Saks Audit Sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe Skyline Investment S.A. za lata obrotowe od 1999 do 2005 włącznie oraz była audytorem w Spółce w latach 2012-2013. Umowa z audytorem zostanie zawarta na przegląd i badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2014. Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 21 ust. 4
lit l) Statutu Skyline Investment S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKYLINE INVESTMENT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3b
(ulica) (numer)
22 / 859 17 80 22 / 859 17 90
(telefon) (fax)
konsulting@skyline.com.pl www.skyline.com.pl
(e-mail) (www)
951-17-74-724 012865877
(NIP) (REGON)
d3dhgv5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Jerzy Rey Prezes Zarzadu Jerzy Rey
2014-04-25 Paweł Maj Członek Zarządu Paweł Maj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dhgv5

Podziel się opinią

Share
d3dhgv5
d3dhgv5