Trwa ładowanie...
d39ulgl
d39ulgl
espi

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w...

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 17 czerwca 2013 r. (8/2013)
Share
d39ulgl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-17
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 17 czerwca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. informuje, iż uprawnieni do udziału na WZA dnia 17 czerwca 2013 r., posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu byli następujący akcjonariusze: ? Jerzy Rey ? 2 700 000 akcji i głosów, co stanowi 27,00% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło 66,63% głosów na tym zgromadzeniu Spółki; ? Łukasz Rey ? 700 000 akcji i głosów, co stanowi 7,00% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło 17,27% głosów na tym zgromadzeniu Spółki; ? Paweł Maj ? 552 000 akcji i głosów, co stanowi 5,52% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło 13,62% głosów na tym zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKYLINE INVESTMENT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3b
(ulica) (numer)
22 / 859 17 80 22 / 859 17 90
(telefon) (fax)
konsulting@skyline.com.pl www.skyline.com.pl
(e-mail) (www)
951-17-74-724 012865877
(NIP) (REGON)
d39ulgl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2013-06-17 Paweł Maj Członek Zarządu Paweł Maj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39ulgl

Podziel się opinią

Share
d39ulgl
d39ulgl