Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Informacja o zwolnieniu z poręczeń umów kredytowych byłej spółki zależn ...

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Informacja o zwolnieniu z poręczeń umów kredytowych byłej spółki zależnej (Ozen Plus Sp. z o.o.) (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwolnieniu z poręczeń umów kredytowych byłej spółki zależnej (Ozen Plus Sp. z o.o.) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Skystone Capital S.A. (dalej jako "Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących numer 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r. oraz 4/2013 z dnia 5 lutego 2013 r., w których informował o zawarciu przez spółkę zależną Ozen Plus Sp. z o.o. (obecnie Ozen Sp. z o.o.) umów kredytowych, w których Emitent występował jako poręczyciel, informuje, iż w dniu 27 stycznia 2015 r. otrzymał z Banku BPS S.A. (dalej jako ?Bank?) informację o odstąpieniu w zakresie zabezpieczeń, od wymogu umowy wsparcia oraz o zwolnieniu Emitenta z poręczenia wszystkich umów kredytowych, zawartych pomiędzy Bankiem, a byłą spółką zależną emitenta Ozen Plus Sp. z o.o., w których Emitent był poręczycielem. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 5) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKYSTONE CAPITAL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SKYSTONE CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-757 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Garbary 95B/10
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@skystone.pl www.skystone.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Piotr Kardach Prezes Zarządu
2015-01-27 Łukasz Marczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx