Trwa ładowanie...
d4lcrdo

Śląski sejmik przyjął budżet na 2016 r., najwięcej na transport i łączność (aktl.)

# Dochodzi informacja o rezolucji do Sejmu i Senatu ws. kwoty wolnej od podatku #
Share
d4lcrdo

21.12. Katowice (PAP) - Śląski sejmik przyjął budżet na 2016 rok - zdecydowali w poniedziałek w Katowicach radni województwa. Największe nakłady - ponad 730 mln zł - zostaną przeznaczone na transport i łączność, a na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego prawie 150 mln zł.

Budżet woj. śląskiego to jeden z największych budżetów samorządowych w kraju. Budżet na 2016 r. będzie mniejszy niż w ub. latach - znajdzie się w nim m.in. mniej inwestycji wobec dopiero stopniowo uruchamianych nowych środków UE.

Marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa powiedział w poniedziałek, że budżet "zabezpiecza" najważniejsze zadania województwa. Dodał, że jak co roku "główne pozycje" to transport i łączność (m.in. Koleje Śląskie, drogi wojewódzkie). W przypadku Kolei Śląskich konieczna będzie dalsza "modernizacja i zakup nowych pociągów", bo tego domagają się pasażerowie.

d4lcrdo

Na kolejnych miejscach znalazły się nakłady na służbę zdrowia (m.in. wsparcie dla szpitali), utrzymanie jednostek kultury i "tworzenie atrakcyjnego repertuaru". Część środków zostanie przeznaczona na inwestycje - "w tym na światłowody, regionalną sieć szkieletową".

"Oszczędzać musimy absolutnie na wszystkim, tych zadań i tych rzeczy, które chcielibyśmy jeszcze zrealizować, jest na ok. 400 mln zł, których w budżecie nie ma" - powiedział marszałek i dodał, że "Opera Śląska wymaga gruntownych () remontów, Biblioteka Śląska czeka na remont unikatowego systemu podawania i wyszukiwania książek w księgozbiorach". Nakładów wymaga też ogród zoologiczny czy Park Śląski. "Można by mnożyć rzeczy, które w tym budżecie się nie znalazły, ale nie poprzestajemy i będziemy tych pieniędzy w trakcie roku (2016) szukać" - podkreślił marszałek.

W przyszłym roku dochody samorządu mają wynieść ok. 1,42 mld zł - o 15,4 proc. mniej niż w 2015 r. (wg. urzędu marszałkowskiego spadek wynika z zakończenia współfinansowanej z UE budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu i Gliwicach oraz rezygnacji z kolejnego obniżenia wartości akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów).

Wydatki w nowym budżecie samorządu regionu zaplanowano na blisko 1,53 mld zł (w ub.r. pierwotnie 2,38 mld zł) - w tym wydatki majątkowe - na 534,4 mln zł (34,8 proc. wydatków ogółem). Bliski 116,4 mln zł deficyt ma być pokryty kredytem (80,4 mln zł) i wolnymi środkami (36 mln zł).

d4lcrdo

Największe nakłady mają zostać trafić w 2016 r. na transport i łączność - ok. 730,9 mln zł; na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 148,2 mln zł, oświatę i wychowanie - 127,5 mln zł oraz kulturę fizyczną - 79,1 mln zł.

Najwięcej środków inwestycyjnych ma trafić na drogi (ponad 337 mln zł). Największymi przedsięwzięciami własnymi samorządu będą: budowa obwodnicy Pawłowic - jako odcinka Drogi Głównej Południowej (w 2016 r. - 51,3 mln zł), budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu drogi nr 791 (18,5 mln zł) i przebudowa drogi nr 913 przy katowickim lotnisku w Pyrzowicach (7,4 mln zł).

Wydatki budżetu woj. śląskiego zakwalifikowane jako "wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich" mają pochłonąć 31,5 mln zł.

Na przedsięwzięcia na różnych drogach wojewódzkich realizowane jako projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 w budżecie zapisano 156,8 mln zł. Poza tą kwotą wyszczególniono m.in. realizację ze środków RPO: przebudowy drogi nr 793 na odcinku Żarki-Myszków (14,1 mln zł), przebudowy drogi nr 793 Janów-Złoty Potok (5 mln zł), budowy obwodnicy Sośnicowic na drodze nr 408 (15,1 mln zł) czy budowy I etapu obwodnicy miasta Woźniki w ciągu drogi 789 (10 mln zł).

d4lcrdo

Województwo wyłoży łącznie ponad 5 mln zł na zaprojektowanie Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gm. Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku i Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie.

Ok. 43,8 mln zł z dotacji celowej posłuży sfinansowaniu odszkodowań za nieruchomości przejęte pod zakończoną już inwestycję związaną z budową Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu i Gliwicach oraz płatności związane z analizą porealizacyjną oraz kosztami nadzoru spółki DTŚ SA w Katowicach. 1,3 mln zł trafi na dokumentację środowiskową i projektową I etapu DTŚ-Wschód.

Wydatki inwestycyjne w ochronie zdrowia przekroczą 22 mln zł. Ponad 12 mln zł ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ma trafić na rewitalizację zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni i przyległego terenu dawnej Kopalni Katowice na potrzeby Muzeum Śląskiego. Śląski Ogród Zoologiczny na inwestycje dostanie 1,5 mln zł. 69,8 mln zł trafi na zadaszenie widowni i infrastrukturę techniczną Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

Ogółem ze środków RPO na lata 2014-2020 samorząd woj. śląskiego zamierza w 2016 r. wydać blisko 320 mln zł (w tym 250 mln zł z UE, blisko 33 mln zł z budżetu państwa i ponad 36,7 mln zł środków własnych).

d4lcrdo

Na organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie zaplanowano łącznie 180 mln zł. Niezależnie od tego na koszty części, napraw, konserwacji, przeglądów i usuwania usterek w taborze - zaplanowano 46,7 mln zł, a na remont taboru wykorzystywanego do regionalnych przewozów kolejowych na obszarze woj. śląskiego - 5,7 mln zł.

Na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich tamże przewidziano prawie 20 mln zł, a na remonty - 23 mln zł.

Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego ma kosztować łącznie 65,6 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników i składki od nich (dla ponad 1,3 tys. etatów) - 49,7 mln zł.

Wśród dochodów bieżących budżetu woj. śląskiego w łącznej wysokości 733,4 mln zł, zaplanowano m.in. wpływ 15 mln zł dywidendy z tytułu posiadanych przez woj. śląskie akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

d4lcrdo

Łączne prognozowane na koniec przyszłego roku zadłużenie regionu ma sięgnąć blisko 740 mln zł.

W przyszłym roku woj. śląskie zamierza zaciągnąć 159,5 mln zł kredytów, z czego na Stadion Śląski - blisko 70 mln zł, wkład do projektu rewitalizacji obiektów na potrzeby Muzeum Śląskiego - 8,9 mln zł, rozbudowę ośrodka rehabilitacyjnego w Reptach - 1,6 mln zł i na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 79,1 mln zł.

Łącznie na spłaty kredytów samorząd woj. śląskiego zamierza w 2016 r. wydać prawie 84,4 mln zł.

Koalicję w woj. śląskim współtworzą PO, PSL, SLD i Ruch Autonomii Śląska. Przeciw przyjęciu uchwały budżetowej głosowali w poniedziałek m.in. radni PiS.

d4lcrdo

Radny PiS Tomasz Bednarek powiedział, że wsparcia potrzebują jednostki kultury, w tym m.in. Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk". Podkreślił, że można "wygospodarować oszczędności" w przyszłorocznym budżecie m.in. w części związanej z niektórymi działaniami promocyjnymi województwa.

Radni sejmiku śląskiego po przegłosowaniu budżetu na 2016 r. podjęli w poniedziałek uchwałę dot. przyjęcia rezolucji do Sejmu i Senatu RP ws. uniknięcia niekorzystnych zmian w strukturze finansowania samorządów. W rezolucji wskazano, że ma ona związek z prezydenckim projektem ustawy "zakładającym podniesienie do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku".

"Nie kwestionując potrzeby zmian korzystnych dla podatnika (...) nie mogą być one wprowadzane kosztem samorządów, już obecnie obciążonych zadaniami nieproporcjonalnie do powierzonych środków finansowych" - napisano w uzasadnieniu do uchwały.

Jerzy Gorzelik (RAŚ) powiedział PAP, że "trudno jest kwestionować podniesienie kwoty wolnej od podatku". "Poprzednie rządy powinny uderzyć się w piersi. Niestety utarło się w Polsce, że obietnice są realizowane kosztem samorządów, które funkcjonują głównie z udziałów w PIT i CIT" - powiedział Gorzelik. Dodał, że jest "gotowy obywatelski projekt ustawy zakładający wzrost udziałów procentowych dla samorządów w podatkach PIT i CIT".

Gorzelik poinformował, że rezolucja zostanie przesłana przez zarząd województwa do parlamentu.

d4lcrdo

Podziel się opinią

Share
d4lcrdo
d4lcrdo