Trwa ładowanie...
d1zewr5

Śląskie/ Konsultacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Do 22 czerwca potrwają konsultacje projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionów wodnych Małej Wisły i Górnej Odry - poinformował w środę Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW).

Share
d1zewr5

Gotowe plany mają być podstawą strategii obejmującej wszystkie elementy zarządzania ryzykiem powodziowym, m.in. zapobieganie, przygotowanie do wezbrania, ochronę czy wczesne ostrzeganie. Znajdzie się w nich też katalog rozwiązań technicznych (inwestycji) i nietechnicznych, których realizacja zapobiegnie lub zminimalizuje ryzyko i skutki powodzi.

Przedstawiciele ponad 90 gmin i instytucji związanych z gospodarką wodną z trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego rozpoczęli przygotowywania pierwszej edycji planów (pod przewodnictwem RZGW) we wrześniu ub. roku. W lutym nad projektami dyskutowali eksperci. W czerwcu odbędą się poświęcone tej sprawie konferencje. Do 22 czerwca platformą konsultacji projektów planów jest strona internetowa powodz.gov.pl.

Jak zakładają projekty obu planów, koszt realizacji działań technicznych i nietechnicznych w regionie wodnym Górnej Odry to szacunkowo ok. 1,75 mld zł, a Małej Wisły - 225 mln zł.

d1zewr5

Wśród inwestycji w regionie wodnym Górnej Odry wymieniane są: budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny (1,27 mld zł), budowa prawostronnego obwałowania Odry od miejscowości Turze do granicy z woj. opolskim (Kuźnia Raciborska), budowa tzw. cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Dzielniczki wraz z Kanałem Ulgi w miejscowości Roszowicki Las w gminie Cisek, budowa polderu poniżej ujścia rzeki Bytomki w Gliwicach czy budowa suchych zbiorników w Gliwicach na cieku Ostropka.

Wśród inwestycji planowanych w regionie wodnym Małej Wisły znalazły się m.in.: uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria, odcinkowa modernizacja koryta oraz wałów rzek Brynica i Przemsza, remont zapory czołowej Kozłowa Góra, przebudowa, nadbudowa i budowa wałów przeciwpowodziowych w zlewni rzeki Wisły i Pszczynki, Małej Wisły, Białej i Straconki, budowa zapory i zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka oraz remont zapory bocznej Goczałkowice.

To nie wszystkie planowane inwestycje w projektach planów. Nie za wszystkie odpowiada też lub będzie odpowiadał gliwicki RZGW. Zarządzanie ryzykiem powodziowym i działania w tym zakresie mieszczą się w kompetencjach różnych jednostek administracji rządowej i samorządowej. Przedstawiciele tych gmin i instytucji, na których terenie znajdują się obszary szczególnego zagrożenia powodzią, biorą udział w pracach nad planami.

Oprócz zadań inwestycyjnych projekty planów uwzględniają zadania nietechniczne dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym. To np. opracowanie projektu zwiększenia retencji terenów zurbanizowanych czy katalog dobrych praktyk w zakresie planowania przestrzennego, projektowania inżynieryjnego czy wykonawstwa obiektów i sieci technicznych.

d1zewr5

Wypracowywane teraz rozwiązania staną się składową Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla całego państwa, jakie dotąd w Polsce nie były opracowywane.

"Kiedy założenia zawarte w PZRP wejdą w życie, projektanci, inżynierowie i wykonawcy na każdym etapie realizacji inwestycji będą musieli brać pod uwagę (...) rozwiązania korzystniejsze dla zarządzania procesem ryzyka powodziowego. Po zrealizowaniu PZRP to, co dziś nakazuje logika, ale do czego nie obligują przepisy, stanie się normą" - wskazała rzeczniczka gliwickiego RZGW Linda Hofman.

Plany wejdą w życie w 2016 r. i będą obowiązywały przez sześć lat. Potem nastąpi ich przegląd i aktualizacja.

d1zewr5

Podziel się opinią

Share
d1zewr5
d1zewr5