Trwa ładowanie...
d1dq5bw
d1dq5bw

Śląskie/ PO WER szansą dla ponad 12,5 tys. młodych bezrobotnych

Ponad 12,5 tys. młodych osób do 29. roku życia otrzyma w tym roku wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - poinformował WUP w Katowicach. Program przewiduje m.in. bony na zasiedlenie, dotacje do działalności gospodarczej.
Share
d1dq5bw

Na realizację programu PO WER, do 2020 roku będzie można przeznaczyć w woj. śląskim ok. 201 mln euro. W 2015 roku do podziału pomiędzy wszystkie powiatowe urzędy będzie ok. 100 mln zł, z kolei ponad 45 mln zł dostaną m.in. Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego.

Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy jest bardzo trudna. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy na koniec kwartału tego roku w województwie śląskim, bez pracy pozostawało prawie 25 tys. osób do 24. roku życia, a pomiędzy 25. a 34. rokiem życia - było ich ok. 50 tys. W woj. śląskim łącznie było zarejestrowanych ponad 180 tys. osób.

PO WER przewiduje nie tylko doradztwo zawodowe i przekazywanie ofert pracy, ale również m.in. różnego rodzaju szkolenia, prace interwencyjne, staże (przyuczenie do wykonywania zawodu). Najbardziej przedsiębiorczy będą mogli też liczyć na udzielenie pomocy bezzwrotnej - dotacji w wys. ok. 21 tys. zł - na utworzenie własnej firmy, a także na doradztwo i szkolenia umożliwiające podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.

d1dq5bw

"Pomoc oferowana w ramach PO WER sprzyjać ma podniesieniu umiejętności praktycznych, uzyskaniu doświadczenia zawodowego, a docelowo podjęcia trwałego zatrudnienia" - poinformował rzecznik WUP w Katowicach Arkadiusz Kaczor.

Będą też fundusze na wsparcie zatrudnienia osoby młodej u pracodawcy, refundację składek ZUS dla rozpoczynających pierwszą pracę, pomoc na podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w wys. 7,5 tys. zł (tzw. bon na zasiedlenie) oraz bon szkoleniowy na podniesienie kwalifikacji bezrobotnego w wys. ok. 3,7 tys. zł.

Jednym z zadań będzie również finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, doposażenie stanowiska pracy do potrzeb młodych osób niepełnosprawnych.

Za przygotowanie wsparcia odpowiedzialne będą powiatowe urzędy pracy, które podpisały z WUP umowy na dofinansowanie swoich projektów, które obejmą prawie 10 tys. młodych osób. Prawie 2,5 tys. ludzi zaktywizują zawodowo m.in. OHP, czy organizacje pozarządowe, które o pieniądze będą mogły starać się w konkursie. Zostanie on ogłoszony przez WUP w piątek.

d1dq5bw

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), to nowe przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Będzie on nakierowany w szczególności na indywidualizację wsparcia oraz pomoc w określeniu ścieżki zawodowej a skierowany jest m.in. do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji, czy osób niepełnosprawnych. "Proponowany system wsparcia odznaczać ma się wysokim stopniem indywidualizacji oraz kompleksowością (minimum trzy formy wsparcia dla każdej osoby)" - poinformował rzecznik WUP.

d1dq5bw

Podziel się opinią

Share
d1dq5bw
d1dq5bw