Trwa ładowanie...
d21ef2o
d21ef2o
espi

SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansow...

SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - zbycie akcji przez podmiot powiązany z osobą nadzorującą (9/2013)
Share
d21ef2o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
SMS KREDYT HOLDING S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - zbycie akcji przez podmiot powiązany z osobą nadzorującą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż 13 września 2013 otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Tadeusza Uchmanowicza, Członka Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S.A., o zbyciu akcji Spółki za pośrednictwem podmiotu zobowiązanego do notyfikacji transakcji zgodnie ustawą o obrocie art. 160 pkt 1. Zgodnie z treścią zawiadomienia spółka AGU s. a r.l. z siedzibą w Luksemburgu 12 września 2013 r. zbyła 80.966 akcji Spółki za łączną kwotę 11.638,89 PLN. Zbycie akcji nastąpiło w wyniku wykonania umowy sprzedaży akcji zawartej z kluczowym menadżerem Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21ef2o

Podziel się opinią

Share
d21ef2o
d21ef2o