Trwa ładowanie...
d1uqo3m
d1uqo3m
espi

SMT SA - Zawarcie umowy darowizny pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej Emitenta (48/2013)

SMT SA - Zawarcie umowy darowizny pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej Emitenta (48/2013)
Share
d1uqo3m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SMT SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy darowizny pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki SMT S.A. (dawniej Grupa SMT S.A.) z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2013 z dnia 3 października 2013 roku dotyczącego zawarcia przez spółkę zależną od SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ("SMT Software"), Nilaya Sp. z o.o. umowy nabycia praw ochronnych do znaków towarowych słowno-graficznych "SMT Software" oraz "SATIS" od swojej spółki zależnej Ungava Sp z o.o., informuje, że w dniu 28 października 2013 roku Ungava Sp z o.o., działając jako darczyńca dokonała aktu darowizny kwoty pieniężnej w wysokości 24.423.000 zł na rzecz spółki Nilaya Sp. z o.o.. Wszelkie koszty związane z powyższą darowizną ponosi Nilaya Sp. z o.o. SMT Software jest spółką zależną Emitenta i posiada 100% udziałów w spółce Nilaya Sp. z o.o., natomiast Nilaya Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w spółce Ungava Sp z o.o. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu raz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SMT S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SMT SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-231 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jutrzenki 183
(ulica) (numer)
+48 22 380 47 50 +48 22 380 47 51
(telefon) (fax)
ir@smtsa.pl www.smtsa.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Adama Kuszyk Wiceprezes Adam Kuszyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uqo3m

Podziel się opinią

Share
d1uqo3m
d1uqo3m