Trwa ładowanie...
d4m1ake

ŚNIEZKA - Aneksy do umowy kredytowej (1/2013)

ŚNIEZKA - Aneksy do umowy kredytowej (1/2013)

Share
d4m1ake

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚNIEZKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneksy do umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 8 stycznia 2013 roku aneksów do umowy kredytowej z Bankiem DnB NORD Polska S.A. Aneksy opatrzone datą 8 stycznia 2013 roku umożliwiają korzystanie z kredytu w wysokości do 9 mln zł oraz do 4 mln USD do dnia 16 stycznia 2014 roku. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte: - hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 32 mln zł na nieruchomości Spółki objętej KW nr RZ1R/00008120/3, RZ1R/000025706/0, RZ1R/000043187/7, RZ1R/000021259/3, RZ1R/000030026/7 położonej w Lubzinie, wartość nieruchomości w księgach rachunkowych emitenta wynosi 8,3 mln zł, - cesja praw z umowy ubezpieczenia, - potwierdzony przelew wierzytelności o wartości nie niższej niż 4 mln zł, - zastawy na środkach trwałych o wartości nie niższej niż 8 mln zł, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR/LIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów. Łączna wartość
umów kredytowych zawartych z bankiem DnB NORD Polska S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 9 mln zł i 4 mln USD to jest łącznie 21,6 mln wg kursu średniego NBP z dnia podpisania umowy. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1ake

| | | FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ŚNIEZKA | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 39-102 | | Lubzina | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Lubzina | | 34a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 681 11 11 | | 014 682 22 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@sniezka.pl | | www.sniezka.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8181433438 | | 690527477 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
2013-01-08 Bożena Tabian Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1ake

Podziel się opinią

Share
d4m1ake
d4m1ake