Trwa ładowanie...
d1ibg82

SOBIESKI - Grupa akcjonariuszy prosi o wpisanie projektów uchwał do porządku dziennego Nadzwyczaj...

SOBIESKI - Grupa akcjonariuszy prosi o wpisanie projektów uchwał do porządku dziennego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Belvéd?re,które odbędzie się 12 lutego 2013 (3/2013)

Share
d1ibg82

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOBIESKI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Grupa akcjonariuszy prosi o wpisanie projektów uchwał do porządku dziennego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Belvéd?re,które odbędzie się 12 lutego 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BELVEDERE Komunikat prasowy Beaucaire, 21 stycznia 2013 Grupa akcjonariuszy prosi o wpisanie projektów uchwał do porządku dziennego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Belvéd?re, które odbędzie się 12 lutego 2013 W liście z 11 stycznia 2013, który Spółka otrzymała 17 stycznia 2013, Pan Nicolas Miguet, działający jako zarządca spółki cywilnej de la Tour grise, akcjonariusza Spółki oraz jako pełnomocnik 457 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie 270.200 akcji, czyli 8,43% kapitału Spółki, wnioskował o wpisanie dwóch projektów uchwał do porządku dziennego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 12 lutego 2013. Przedmiotem powołanych projektów uchwał jest: - "upoważnienie Zarządu do emisji bonów subskrypcyjnych na akcje (BSA), z podtrzymaniem preferencyjnego prawa akcjonariuszy do subskrypcji" ? przy czym podwyższenia kapitału, które będą mogły zostać przeprowadzone na mocy takiego pełnomocnictwa nie mogą przekraczać kwoty 31.000.000 euro, - "upoważnienie do
podwyższenia kapitału zastrzeżonego dla pracowników" ? przy czym maksymalna kwota nominalna podwyższeń kapitału, które mogą zostać przeprowadzone na mocy takiego pełnomocnictwa nie mogą przekraczać kwoty 250.000 euro. Zarząd spółki Belvéd?re zbierze się 21 stycznia 2013, by przeanalizować ww. projekty uchwał, w ramach zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 12 lutego 2013. Tekst projektów uchwał przedłożony przez Pana Nicolas Miguet oraz grupę akcjonariuszy, których reprezentuje, jest do wglądu na stronie internetowej Spółki, na warunkach określonych prawem. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: FTI Consulting Strategic Communications Tél. : +33 1 47 03 68 10 Guillaume Foucault - guillaume.foucault@fticonsulting.com Yannick Duvergé - yannick.duverge@fticonsulting.com | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 130121projetsresolution.pdf | Grupa akcjonariuszy prosi o wpisanie projektów uchwał do porządku dziennego NWZA 12 lutego 2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
not available

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ibg82

| | | BELVEDERE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SOBIESKI | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 21-200 | | Beanue | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Avenue Charles Jaffelin | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 33 (0) 3 80 22 93 83 | | 33 (0) 3 80 22 93 84 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.belvedere.fr | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | FR 85 380 695 213 | | 380 695 213 00013 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Krzysztof Tryliński Dyrektor Generalny Belvedere SA Krzysztof Tryliński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ibg82

Podziel się opinią

Share
d1ibg82
d1ibg82