Trwa ładowanie...
d3d288l
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Spadki eurodolara i perspektywa dalszych obniżek stóp wywierają presję podażową na złotego

W trakcie porannego, piątkowego handlu na rynku walutowym złoty pozostaje neutralny przy niskiej aktywności inwestorów. Polska waluta wyceniana jest następująco: 4,1283 PLN za euro, 3,1854 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4170 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu pozostają blisko pełnego zakresu 4,00% i wynoszą aktualnie 4,04% w przypadku obligacji 10-letnich.

Share
d3d288l

Wczorajszy handel na złotym przyniósł osłabienie polskiej waluty o ok. 1,3% (wobec amerykańskiego dolara). Złoty osłabiał się z uwagi na pogorszenie się nastrojów na szerokim rynku, gdzie notowania eurodolara przebiły pełen zakres 1,30 EUR/USD kontynuując korektę ostatnich 6-sesyjnych wzrostów. Jednak skala spadków na złotym, w porównaniu do pozostałych walut CEE (HUF, CZK) była znaczna. Sugeruje to, iż poza czynnikami zewnętrznymi inwestorzy w dalszym ciągu dyskontowali środową decyzję RPP i wypowiedz Marka Belki wskazującą na kontynuację cyklu obniżek stóp procentowych w styczniu. Dodatkowo nastroje wokół polskich aktywów pogorszyły się po wczorajszej nienajlepszej aukcji zamiany długu, po której rentowności polskich obligacji nieznacznie wzrosły.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji makroekonomicznych z kraju, jedynie NBP poda stan rezerw walutowych na koniec listopada. Informacje te nie stanowią jednak zwyczajowo impulsu dla notowań złotego. W ciągu najbliższych paru sesji na złotym liczyć będą się przede wszystkim nastroje i impulsy płynące z szerokiego rynku. Wśród danych makroekonomicznych zaplanowanych na dzisiaj tradycyjnie najważniejsze będą pochodzić z amerykańskiego rynku pracy. O godz. 14:30 zaplanowane została publikacja NFP (non-farm payroll’s oczek. 93k – RTRS), która najprawdopodobniej zadecyduje czy aktualna korekta na szerokim rynku będzie kontynuowana. Aktualne nastroje wśród inwestorów są raczej pesymistyczne po tym jak w trakcie wczorajszej sesji Mario Draghi obniżył prognozy wzrostu gospodarczego dla Strefy Euro, a eskalacja napięcia politycznego we Włoszech potwierdziła wcześniejsze obawy, iż S. Berlusconi będzie aktywnie działał przeciw aktualnemu rządowi technokratów.

Z rynkowego punktu widzenia złoty naruszył zakładany wczoraj zakres korekty, czyli poziom 4,125 EUR/PLN. Notowania przetestowały nawet względnie słaby opór w okolicy 4,1370 EUR/PLN, który chwilowo powstrzymał sprzedających polską walutę. Poziom 4,125 EUR/PLN stanowić będzie teraz istotne wsparcie ograniczające potencjalne umocnienie złotego, natomiast silny opór figuruje dopiero w okolicy 4,15 EUR/PLN. Pomimo negatywnych nastrojów na szerokim rynku i potencjalnego kontynuowania obniżania stóp procentowych w Polsce złoty pozostaje jednak względnie stabilny sugerując, iż stan ten może utrzymać się również w trakcie ostatniej w tym tygodniu sesji.

d3d288l

Konrad Ryczko
analityk
makler papierów wartościowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3d288l

Podziel się opinią

Share
d3d288l
d3d288l